Molėtų TAU taryba

Česlava Andriūnienė

Jolanta Drazdauskienė

Elena Grajauskienė

Rimutė Juknienė

Sigitas Penkauskas

Irena Stumbrienė

Nijolė Zabielskienė

Marytė Šakienė

Vanda Šimkutė

Romualda Žvinienė