Lietuvos mokinių parlamentas  

     Lietuvos mokinių parlamentas yra demokratiškai renkama mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti mokinių interesams bei konstruktyviai dalyvaujanti kryptingo vaikų ir jaunimo politikos formavime.

    Lietuvos mokinių parlamentas (LMP) renkamas dviejų metų kadencijai, remiantis demokratinių rinkimų procedūromis. Parlamentą sudaro 95 mokiniai, atstovaujantys visų Lietuvos savivaldybių mokinius.

    2014 m. spalio 24 d. visose Lietuvos mokyklose vyko rinkimai į LMP. Jie buvo organizuojami trijose Molėtų rajono mokyklose, kurių metu išrinkti kandidatai-rinkikai į 8-ąjį Lietuvos mokinių parlamentą.

    Lapkričio 4 d. Molėtų švietimo centro salėje vyko Lietuvos mokinių parlamento rinkimų antrasis turas. Dėl teisės atstovauti rajono mokiniams respublikoje varžėsi trijų mokyklų atstovai: Žygimantas Žiogas (Alantos gimnazija), Justinas Kulys (Molėtų gimnazija), Austėja Putnaitė (Giedraičių A. Jaroševičiaus vid. mokykla). II etape nugalėjo Giedraičių A. Jaroševičiaus vid. mokyklos dešimtokė Austėja Putnaitė.

   Austėjos Putnaitės, Molėtų atstovės Lietuvos mokinių parlamente,

rinkiminė programa

 

Matau problemas šiose srityse:

 

Mokyklinių švenčių nepatrauklumas. Šventės daugelyje mokyklų prarado savo prasmę, o ruošimasis joms daliai mokinių nerūpi, o kitai daliai tampa tikrai ne džiaugsmu. Viskas keičiasi, modernizuojasi, todėl reikia ieškoti alternatyvų rengiant šventes, keisti jų struktūrą, labiau pritaikyti šiuolaikiniam jaunimui.

• „Gyvųmokyklų uždarymas. Uždaromos kaimo mokyklos, mažinamas klasių skaičius, neatsižvelgiant į jų svarbą, į tai kokius rezultatus mokiniai pasiekia, kokia dirba mokytojų komanda. Gyva mokyklagyvas kaimas. Taip pat reikia atkreipti dėmesį, kokią svarbą mokykla turi viso kaimo/miestelio/miesto kultūriniam gyvenimui. Kovočiau už išimčių taikymą itin svarbioms ir nusipelniusioms mokykloms.

Betikslis bendradarbiavimas tarp mokyklų arba jo nebuvimas. Rengiamos nakvynės ir bendri pobūviai neduoda naudos ar daugeliui net yra nusibodę. Manau, bendradarbiavimas su kitomis mokyklomis turi turėti tikslą, o ne vien susipažinti ir pabendrauti. Taigi bendradarbiaujant su kitomis mokyklomis reikia ieškoti bendrų interesų turinčių mokinių, organizuoti jų renginius, kurti bendrus projektus. Bendradarbiavimas turi turėti tikslą ir duoti rezultatą.

Ramios, tylios erdvės trūkumas mokykloje. Mano nuomone, mokyklose trūksta vietų, kur būtų galima tyliai ir jaukiai pabūti pertraukų ar „langų“ metu. Siekčiau, kad kiekvienoje mokykloje privalomai būtų bent viena patalpa skirta pailsėti, atitrūkti nuo triukšmo.

Netobula karjeros planavimo sistema. Mano didžiausias tikslas būtų - karjeros planavimo tinklalapis. Tai -  vieta, kur būtų skelbiama visos profesijos, specialybės, kur jas galima įgyti, kaip įstoti. Jei tai būtų naudinga, o mano nuomone, labai naudinga, pastoviai tobulinti svetainę. Pavyzdžiui, pridėti duomenis apie tai, kokių specialistų trūksta. Informacija būtų prieinama visiems moksleiviams. Tai didžiulis projektas, kuriam reiktų didelio pritariančiųjų būrio.

Informacijos apie įvairius jaunimo projektus, mainų programas trūkumas.