Mokinių taryba

Molėtų rajono mokinių taryba (MRMT) yra aukščiausia rajono mokinių savivaldos institucija. Veikia pagal LR Švietimo įstatymą. Savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Molėtų rajono savivaldybės tarybos nutarimais.

Rajono mokinių taryba  gali teikti siūlymus  rajono savivaldybės tarybai jaunimo veiklos klausimais.

Molėtų rajono mokinių tarybos nuostatuose numatyti šie tikslai  bei uždaviniai:

1. Skatinti mokinių pilietinį aktyvumą, jaunimo organizacijų kūrimąsi, bendradarbiauti su jau esančiomis organizacijomis.

2. Mokytis demokratijos.

3. Padėti spręsti įvairias mokinių problemas bendrojo lavinimo mokyklose.

4. Rengti labdaros, miesto, rajono gražinimo ir kitas akcijas.

5. Skatinti turiningą mokinių laisvalaikį.

6. Palaikyti ryšius su kitų rajonų mokinių tarybomis.

 

Rajono mokinių tarybą sudaro 19 mokinių iš visų rajono mokyklų. Vieną kartą per mėnesį rajono mokinių taryba renkasi į posėdžius, kuriems vadovauja MT pirmininkas Arturas Cesiulis (Molėtų gimnazija). Jų metu sprendžiami aktualūs mokiniams klausimai, aptariamos mokyklų savivaldos veiklos skatinimo galimybės.

 

Mokinių tarybos pirmininkas Arturas Cesiulis

 Molėtų rajono mokinių tarybos nariai 2016-2017 m. m.

 

  Dosjė

Esu Arturas Cesiulis. Gimiau 1999 m. lapkričio 9 d. Mokausi Molėtų gimnazijoje. Savo mokykloje jau trečius metus priklausau debatų klubui ir Molėtų gimnazijos mokinių tarybai. Šiais mokslo metais esu išrinktas Molėtų gimnazijos mokinių tarybos pirmininku. Taipogi priklausau Jaunimo organizacijai DARBAS. 5 metus buvau renkamas klasės seniūnu. Šiais metais jau nebesu, nes man buvo patikėtos didesnės atsakomybės reikalaujančios pareigos. Molėtų rajono mokinių taryboje dalyvauju pirmus metus, tačiau patirties tokios organizacijos veiklose man tikrai netrūksta. Į rajono mokinių tarybos pirmininko pareigas atėjau puikiai suprasdamas, kad tokia veikla man padės statyti savo ateities karjeros pamatus. Laisvalaikiu užsiimu daugeliu įvairių dalykų, bet labiausiai patinka sportuoti. Esu tolerantiškas, atsakingas, patikimas, komunikabilus ir puikiai mokantis atlikti man patikėtas pareigas. Šiais mokslo metais tikiuosi įgyvendinti savo idėją – viso rajono mokyklų mokinius apjungti bendroms veikloms. Nuoširdžiai tikiu, kad, kaip ir kiekvienas metais, taip ir šiais, rajono mokyklos bus bendraujančios, besišypsančios, draugiškos ir aktyvios.

 

1. Arturas Cesiulis, Molėtų gimnazija, MRMT pirmininkas

2. Mykolas Laurinavičius, Molėtų gimnazija

3. Adas Oleinik, Molėtų gimnazija

4. Viltė Zarembaitė, Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras

5. Arturas Rutkauskas, Jonškio mokykla-daugiafunkcis centras

6. Kotryna Ruzgaitė, Alantos gimnazija

7. Karolina Urbanaitė, Alantos gimnazija

8. Mantas Michnevičius, Alantos gimnazija

9. Robertas Gelažanskas, Alantos TVM

10. Emilija Gintautaitė, Alantos TVM

11. Greta Gataveckaitė, Inturkės pagrindinė mokykla

12. Silvija Zelveraitė, Inturkės pagrindinė mokykla

13. Samanta Varnaitė, Suginčių pagrindinė mokykla

14. Rasa Gladkauskaitė, Suginčių pagrindinė mokykla

15. Julija Kravčenko, Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija

16. Loreta Palionytė, Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija

17. Emilija Liubertaitė, Giedraičų A. Jaroševičiaus gimnazija

18. Gedvilė Prušinskatė, Molėtų progimnazija

19. Simas Narušis, Molėtų progomnazija