LMS Molėtų rajono mokinių taryba

2018 m. sausio mėnesį Molėtų rajono mokinių taryba (MRMT) pasirašė sujungimo sutartį su LMS Molėtų skyriaus mokinių savivaldų informavimo centru. Buvo nuspręsta dirbti kartu, siekiant bendro tikslo - gerinti Molėtų rajono mokinių gyvenimą. LMS Molėtų r. mokinių taryba yra aukščiausia rajono mokinių savivaldos institucija. LMS Molėtų rajono mokinių taryba - tai Lietuvos moksleivių sąjungos padalinys, atstovaujantis moksleivių interesams Molėtų rajone. Veikia pagal LR Švietimo įstatymą. Savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos moksleivių sąjungos, Molėtų rajono savivaldybės tarybos nutarimais.

 

LMS Molėtų rajono mokinių tarybos nuostatuose numatyti šie tikslai bei uždaviniai:

 

1. Skatinti mokinių pilietinį aktyvumą ir sąmoningumą.

2. Mokytis demokratijos ir atstovavimo pagrindų.

3. Padėti spręsti įvairias mokinių problemas bendrojo lavinimo mokyklose.

4. Rengti labdaros, miesto, rajono gražinimo ir kitas akcijas.

5. Skatinti turiningą mokinių laisvalaikį.

6. Palaikyti ryšius su kitais LMS padaliniais Lietuvoje.

 

LMS Molėtų rajono mokinių tarybos 2018 m. veiklos planas

 

LMS Molėtų rajono mokinių tarybos narių sąrašas

 

 

LMS Molėtų rajono mokinių tarybos pirmininkas Adas Oleinik

 
 

 

 
 

    Dosjė

 

Esu Adas Oleinik, Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS) Molėtų rajono mokinių tarybos (MRMT) pirmininkas. Savo veiklą visuomeninėje veikloje pradėjau visai neseniai, prieš daugiau nei metus, tačiau per šį laikotarpį pavyko pasiekti nemenkų rezultatų. Pirmas mano iššūkis buvo sudalyvauti atrankoje į Molėtų gimnazijos mokinių tarybą - man pavyko, patekau į ją. Po kurio laiko buvau deleguotas Molėtų gimnazijos atstovas į Lietuvos  moksleivių sąjungos rengiamą Žiemos Forumą, kuris vyko Kaune. Būtent ten ir sužinojau apie Lietuvos moksleivių sąjungą, jos tikslus ir vizijas. Su draugu pasiryžome atkurti šios organizacijos veiklą mieste ir rajone. Pradėjome nuo keliolikos narių grupės, o šiuo metu užaugome iki 34 nariŲ komandos, kuri mūsų padalinio ir mūsų miesto viziją mato šviesią ir žengia į priekį su pozityviu požiūriu. Vėliau įsitraukiau į Molėtų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos (JRT) veiklą, kurioje aktyviai dalyvauju iki šiol ir 2018 m. balandžio 6 d. buvau išrinktas JRT pirmininko pavaduotoju. Laisvalaikiu mėgstu užsiimti aktyvia fizine veikla, sportuoju arba tiesiog leidžiu laiką gamtoje. Mano vizija paprasta - šviesti, auginti ir nuolatos padėti tobulėti mūsų miesto jaunimui ir tiems, kurie nori pokyčių, skatinti kurtis ir kurti mūsų mieste, kad kiekvieno iš mūsų rytojus būtų šviesesnis.