Planavimo dokumentai

 

Molėtų švietimo centro strateginis planas, patvirtintas Molėtų švietimo centro direktoriaus 2011-09-07 įsak. Nr.V1-43