Edukacinė išvyka dorinio ugdymo mokytojams

2017-2018 mokslo metus etikos ir tikybos mokytojai pradėjo išvyka į ekologinį ūkį „Šironija“, esantį Molėtų r. Papiškių kaime. Ūkio šeimininkė Giedrutė Šironienė iki šių metų sėkmingai vadovavo rajono dorinio ugdymo metodiniam būreliui. Išvykos metu buvo tartasi dėl dorinio ugdymo mokytojų metodinės veiklos, gražiai atsisveikinta su buvusia pirmininke ir išrinkta nauja būrelio vadovė. Ja tapo tik šiais metais Molėtų gimnazijoje pradėjusi dirbti  tikybos mokytoja Vida Šlepikienė.

Mokytojai dalyvavo duonos kepimo programoje, kurią vedė buvusi dorinio ugdymo metodinio būrelio pirmininkė Giedrutė Šironienė.