Praktinis seminaras muzikos mokytojams „Vokalinis džiazo stilius“

Rajono muzikos mokytojai seminare „Vokalinis džiazo stilius“ gilinosi į vokalo lavinimo ypatumus, mokėsi naujų metodų, prasidainavimo pratimų, kurie ugdo mokinių kūrybingumą, lavina dikciją, artikuliaciją, kvėpavimą, intonavimą, vidinę klausą. Seminaro lektorius, Viešosios įstaigos „Modernaus Dainavimo Studija“ vadovas, konkursų „Baby Sing“ ir „Sing Christmas“ organizatorius, Gendrius Jakubėnas.