MOLĖTŲ RAJONO MOKYKLŲ METODINĖ TARYBA

                                          2017-2018 m. m.

 

Molėtų r. Mokyklų metodinės tarybos pirmininkė

Andželika Laužikienė, Suginčių pagrindinės mokyklos istorijos mokytoja metodininkė

Nariai

1. Vida Šlepikienė, Molėtų gimnazijos tikybos vyr. mokytoja

2. Aušra Ambrazienė, Molėtų gimnazijos lietuvių k. mokytoja metodininkė

3. Irina Žiupkienė, Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazijos anglų k. mokytoja metodininkė

4. Henrikas Danišauskas, Alantos gimnazijos rusų k. mokytojas metodininkas

5. Elvyra Dirmaitė, Molėtų gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė

6. Audronė Dubauskienė, Suginčių pagrindinės mokyklos biologijos mokytoja metodininkė

7. Aldona Zenevičienė, Alantos gimnazijos fizikos mokytoja metodininkė

8. Valentina Janušienė, Molėtų gimnazijos IT mokytoja metodininkė

9. Rasa Čekuolienė, Molėtų gimnazijos geografijos mokytoja metodininkė

10. Rita Kavaliauskaitė, Molėtų gimnazijos ekonomikos mokytoja ekspertė

11. Rūta Vekerotienė, Molėtų gimnazijos muzikos mokytoja

12. Dalia Žygelienė, VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklos profesijos mokytoja metodininkė

13. Virginija Pladienė, Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelio-darželio direktorės pavaduotoja ugdymui, vyr. auklėtoja

14. Violeta Mozūrienė, Molėtų pradinės mokyklos logopedė metodininkė

15. Ramunė Gecevičienė, Alantos gimnazijos socialinė pedagogė

16. Ramunė Vidžiūnienė, Molėtų pedagoginės psichologinės tarnybos II kategorijos psichologė

17. Audronis Kraujalis, Molėtų progimnazijos kūno kultūros mokytojas metodininkas

18. Dangira Klimienė, Molėtų pradinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

19. Ilona Grinienė, Molėtų progimnazijos dailės mokytoja metodininkė