MOLĖTŲ RAJONO MOKYKLŲ METODINĖ TARYBA

                                          2018-2019 m. m.

 

Molėtų r. Mokyklų metodinės tarybos pirmininkė

Anželika Laužikienė, Suginčių pagrindinės mokyklos istorijos mokytoja metodininkė

Nariai

1. Danutė Pundienė, Molėtų progimnazijos tikybos mokytoja metodininkė

2. Aušra Ambrazienė, Molėtų gimnazijos lietuvių k. mokytoja metodininkė

3. Irina Žiupkienė, Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazijos anglų k. mokytoja metodininkė

4. Elvyra Dirmaitė, Molėtų gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė

5. Audronė Dubauskienė, Suginčių pagrindinės mokyklos biologijos mokytoja metodininkė

6. Aldona Zenevičienė, Alantos gimnazijos fizikos mokytoja metodininkė

7. Jurgita Kniaziukienė, Molėtų progimnazijos IT mokytoja metodininkė

8. Rasa Čekuolienė, Molėtų gimnazijos geografijos mokytoja metodininkė

9. Rita Kavaliauskaitė, Molėtų gimnazijos ekonomikos mokytoja ekspertė

10. Rūta Vekerotienė, Molėtų gimnazijos muzikos mokytoja

11. Dalia Žygelienė, VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklos profesijos mokytoja metodininkė

12. Virginija Pladienė, Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelio-darželio direktorės pavaduotoja ugdymui, vyr. auklėtoja

13. Danutė Kavoliūnienė, Alantos gimnazijos vyr. spec. pedagogė

14. Ramunė Gecevičienė, Alantos gimnazijos socialinė pedagogė

15. Ramunė Vidžiūnienė, Molėtų pedagoginės psichologinės tarnybos II kategorijos psichologė

16. Audronis Kraujalis, Molėtų progimnazijos kūno kultūros mokytojas metodininkas

17. Dangira Klimienė, Molėtų pradinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

18. Ilona Grinienė, Molėtų progimnazijos dailės mokytoja metodininkė