MOLĖTŲ ŠVIETIMO CENTRAS

2018 m. sausio mėn.

Renginių grafikas Nr. V8-124 

 

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

 

Dalyviai

Atsakingas

Laikas

Vieta

Lektoriai

Registracija į visus renginius sistemoje www.semiplius.lt Kontaktai pasiteiravimui

Diena

Val.

1.        

Edukacinė išvyka „Sėkmingi ugdymo(si) bei pagalbos būdai mokiniams, turintiems kompleksinių ir autizmo spektro sutrikimų“

Pastaba:

Dalyviai apmoka kelionės išlaidas

Spec. pedagogai, logopedai

R. Kazlauskienė

3

8.00

Išvyka iš aikštės į Panevėžį

Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centro pedagogų komanda

r.kazlauskiene@sc.moletai.lt

tel.54054

 

2.        

Seminaras „Mokinio pažangos matavimas – svarbi ugdymo(si) proceso dalis“

Pastaba:

Dalyvio mokestis apie 12 Eur

Registracija iki 12-27 d.

Gamtos, socialinių mokslų, matematikos mokytojai

B. Trotienė

3

10.00

Molėtų ŠC

A. Korsakienė

Biržų „Saulės“ gimnazija

b.trotiene@sc.moletai.lt

tel.54054

 

3.        

Seminaras „Aktyvių mokymo metodų naudojimas kūno kultūros pamokose“

Pastaba:

Turėti sportinę aprangą.

Dalyvio mokestis apie 15–18 Eur

Kūno kultūros mokytojai, treneriai

R. Kazlauskienė

8

12.00

Molėtų sporto centras

O. Batutis

Lietuvos sporto universitetas

r.kazlauskiene@sc.moletai.lt

tel.54054

 

4.        

47-asis tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkursas

Pastaba:

Dalyvių sąrašus teikti iki 01-08 d.

Rajono 5–9 kl. mokiniai

A. Vidžiūnienė

9

14.00

Molėtų ŠC

Organizavimo ir vertinimo komisija

a.vidziuniene@sc.moletai.lt

tel.54031

 

5.        

Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada

Pastaba:

Dalyvių sąrašus teikti iki 01-08 d.

Rajono 11 kl. mokiniai

A. Vidžiūnienė

10

9.00

Molėtų gimnazija

Organizavimo ir vertinimo komisija

a.vidziuniene@sc.moletai.lt

tel.54031

 

6.        

Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ zoninis turas

Pastaba:

Dalyvių sąrašus teikti iki 01-10 d.

Rajoninio turo nugalėtojai

R. Kazlauskienė

10

Tikslinama

Išvyka nuo Menų mokyklos į Uteną

Organizavimo ir vertinimo komisija

r.kazlauskiene@sc.moletai.lt

tel.54054

 

7. Metodinis pasitarimas „Skaitmeniniai vertinimo/įsivertinimo įrankiai“

IT mokytojai

D. Jucienė

11

14.00

Molėtų gimnazija V. Janušienė IT mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

daiva@sc.moletai.lt

tel. 54031

 

8.        

Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“

Pilietinė iniciatyva

12

8.00– 8.10

Molėtų ŠC

 

 

9.        

51-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada

Pastaba:

Dalyvių sąrašus teikti iki 01-09 d.

Rajono 9–12 kl. mokiniai

R. Žvinienė

12

9.00

Molėtų gimnazija

Organizavimo ir vertinimo komisija

r.zviniene@sc.moletai.lt

tel.54066

10.        

50-asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas

Pastaba:

Dalyvių sąrašus teikti iki 01-15 d.

Rajono 9–12 kl.

mokiniai

A. Vidžiūnienė

15

14.00

Molėtų ŠC

Organizavimo ir vertinimo komisija

a.vidziuniene@sc.moletai.lt

tel.54031

 

11.    

MRMT posėdis „Molėtų rajono mokinių tarybos ir LMS Molėtų skyriaus susijungimo pliusai ir minusai. Bendro darbo gairės“

Rajono mokinių tarybos nariai ir jų kuratoriai mokyklose

A. Vidžiūnienė

17

12.00

Molėtų ŠC

A. Oleinik

LMS Molėtų skyrius

A. Vidžiūnienė

Molėtų ŠC

a.vidziuniene@sc.moletai.lt

tel.54031

 

12.    

56-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada

Pastaba:

Dalyvių sąrašus teikti iki 01-16 d.

Rajono 9–12 kl. mokiniai

B. Trotienė

19

9.00

Molėtų progimnazija

Organizavimo ir vertinimo komisija

b.trotiene@sc.moletai.lt

tel.54054

13.    

Respublikinis anglų kalbos konkursas

Pastaba:

Dalyvių sąrašus teikti iki 01-19 d.

Rajono 9–10 kl. mokiniai

A. Vidžiūnienė

23

9.00

Molėtų gimnazija

Organizavimo ir vertinimo komisija

a.vidziuniene@sc.moletai.lt

tel.54031

 

14.    

Seminaras „Paauglio ypatumai mokykloje“

Pastaba:

Apmoka Molėtų progimnazija

Molėtų progimnazijos mokytojai

A. Vidžiūnienė

23

12.00

Molėtų progimnazija

U. Sirtautaitė

Vilniaus licėjus

a.vidziuniene@sc.moletai.lt

tel.54031

 

15.    

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada

Pastaba:

Dalyvių sąrašus teikti iki 01-23 d.

Rajono 9–12 kl. mokiniai

A. Vidžiūnienė

25

9.00

Molėtų gimnazija

Organizavimo ir vertinimo komisija

a.vidziuniene@sc.moletai.lt

tel.54031

 

16.    

29-oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada III etapo

1 dalis

Rajono 8–12 kl. mokiniai

D. Jucienė

26

10.00

Molėtų gimnazija

Organizavimo ir vertinimo komisija

daiva@sc.moletai.lt

tel. 54031

17.    

Pradinių klasių mokinių skaitovų šventė „Mano Lietuva“, skirta atkurtos Lietuvos 100-čiui

Pradinių klasių mokiniai

R. Kazlauskienė

31

9.00

Molėtų viešoji biblioteka

Šventės organizatoriai

r.kazlauskiene@sc.moletai.lt

tel.54054