MOLĖTŲ ŠVIETIMO CENTRAS

2018 m. vasario mėn.

Renginių grafikas Nr. V8-1

 

 

 

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

 

Dalyviai

Atsakingas

Laikas

Vieta

Lektoriai

Registracija į visus renginius sistemoje www.semiplius.lt Kontaktai pasiteiravimui

Diena

Val.

1.        

66-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada

Pastaba:

Dalyvių sąrašus teikti iki 01-30 d.

9–12 kl. mokiniai

B. Trotienė

2

9.00

Molėtų gimnazija

Organizavimo ir vertinimo komisija

b.trotiene@sc.moletai.lt

tel.54054

2.        

Matematikos olimpiada

Pastaba:

Dalyvių sąrašus teikti iki 02-05 d.

5–8 kl. mokiniai

B. Trotienė

7

9.00

Molėtų progimnazija

Organizavimo ir vertinimo komisija

b.trotiene@sc.moletai.lt

tel.54054

3.        

Išvyka į seminarą „Kaip kalbėti mokytojams su moksleiviais apie lytines orientacijas?“

Pastaba:

Registracija iki 02-04 d.

el. p. a.vidziuniene@sc.moletai.lt

Dalyvio mokestis – 5 Eur ir  transporto išlaidos

Dorinio ugdymo,  atsakingi už  lytiškumo programos įgyvendinimą mokytojai

A. Vidžiūnienė

8

10.00

Išvyka į Kaišiadoris

Prof. G. Vaitoška

Psichoterapeutas

a.vidziuniene@sc.moletai.lt

tel.54031

 

4.        

Programos „Keramikos technologijų pritaikymo galimybės meniniame ugdyme“ I seminaras

Pastaba:

Dalyvio mokestis – 20 Eur

Dailės, technologijų mokytojai

A. Vidžiūnienė,

B. Trotienė

8

13.00

Molėtų menų mokyklos Dailės skyrius

Marta de Pablos

Ispanija

b.trotiene@sc.moletai.lt

tel.54054

a.vidziuniene@sc.moletai.lt

tel.54031

5.        

67-oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada

Pastaba:

Dalyvių sąrašus teikti iki 02-06 d.

9–12 kl. mokiniai

B. Trotienė

9

9.00

Molėtų gimnazija

Organizavimo ir vertinimo komisija

b.trotiene@sc.moletai.lt

tel.54054

6.        

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas

Pastaba:

Dalyvių sąrašus teikti iki 01-25 d.

5–12 kl. mokiniai

A. Vidžiūnienė

9

11.00

Molėtų menų mokykla

Organizavimo ir vertinimo komisija

a.vidziuniene@sc.moletai.lt

tel.54031

7.        

25-oji Lietuvos mokinių rusų kalbos olimpiada

Pastaba:

Dalyvių sąrašus teikti iki 02-02 d.

10–11 kl. mokiniai

A. Vidžiūnienė

13

9.00

Molėtų gimnazija

Organizavimo ir vertinimo komisija

a.vidziuniene@sc.moletai.lt

tel.54031

8.        

16-osios Lietuvos mokinių astronomijos olimpiados atrankinis turas

Pastaba:

Užduotys bus skelbiamos

www.olimpiados.lt

5–12 kl. mokiniai

B. Trotienė

13

 

Rajono mokyklos

Organizavimo ir vertinimo komisija

b.trotiene@sc.moletai.lt

tel.54054

 

9. Praktiniai užsiėmimai „Profesijų labirintas“ (4 užsiėmimai)

Molėtų gimnazijos 9-10 kl. mokiniai

A. Vidžiūnienė

D. Jucienė

15

9,30

Molėtų gimnazija

A. Vidžiūnienė

D. Jucienė

a.vidziuniene@sc.moletai.lt

tel.54031

daiva@sc.moletai.lt

tel. 54031

10.        

Apskritas stalas „Geros pamokos receptas“

Etikos ir tikybos mokytojai

A. Vidžiūnienė

19

10.00

Molėtų ŠC

Dorinio ugdymo mokytojai

a.vidziuniene@sc.moletai.lt

tel.54031

11.    

Paskaita „Lietuvos valdovų ir vadovų pietūs: nuo Jogailos iki A. Smetonos“

Istorijos ir kitų dalykų mokytojai

R. Žvinienė

20

10.00

Savivaldybės II a. salė

Prof. R. Laužikas

VU

r.zviniene@sc.moletai.lt

tel.54066

12.    

Edukacinė išvyka „Inovatyvios technologijos Lietuvos pramonės įmonėse“

Pastaba:

Registracija iki 02-15 d.

Dalyviai apmoka kelionės išlaidas

Chemijos, fizikos, IT mokytojai

B. Trotienė,

D. Jucienė

21

7.45

Išvyka į Kauną

Lankomų įmonių atstovai

b.trotiene@sc.moletai.lt

tel.54054

daiva@sc.moletai.lt

tel. 54031

 

13.    

Edukacinė išvyka „Kultūrinė lituanistika. Vileišių rūmų slėpiniai“

Pastaba:

Dalyviai apmoka transporto išlaidas

Lietuvių kalbos

mokytojai

A. Vidžiūnienė

21

9.00

Išvyka į Vilnių

G. Kadžytė

Lietuvių kalbos ir tautosakos institutas

a.vidziuniene@sc.moletai.lt

tel.54031

 

14.    

Išvyka į Vilniaus knygų mugę

Pastaba:

Registracija iki 02-15 d.

Dalyviai apmoka kelionės išlaidas

Bibliotekininkai, įvairių dalykų mokytojai

B. Trotienė

22

8.30

Išvyka į Litexpo

 

b.trotiene@sc.moletai.lt

tel.54054

15.    

Paskaita „Pokalbiai su tėvais: auklėti vaikus ar mokytis kartu?“

Pastaba:

Apmoka „Vyturėlio“ vaikų l/d

Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelio-darželio bendruomenė

R. Kazlauskienė

22

16.30

Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis

R. Šležienė

LEU, JC „Babilonas“

r.kazlauskiene@sc.moletai.lt

tel.54054

 

16.    

Nacionalinis diktantas

 

Rajono gyventojai

B. Trotienė

Perkelta į kovo 2 d.

11.00

Savivaldybės II a. salė

 

b.trotiene@sc.moletai.lt

tel.54054

17.    

Seminaras „Suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi planavimo mokymai savivaldybėse“

Pastaba:

Registracija iki 02-20 d.

Apmokama projekto lėšomis

Suaugusieji, išskyrus valstybės tarnautojus ir

55-64 m. amžiaus asmenis

R. Žvinienė

26

10.00

Molėtų ŠC

L. Laurinčiukienė

Švietimo ir verslo konsultantė

r.zviniene@sc.moletai.lt

tel.54066

 

18.    

Pradinių klasių mokinių konkursas „Raštingiausiais pradinukas“

Pastaba:

Dalyvių sąrašus teikti iki 02-22 d.

1–4 klasių mokiniai

R. Kazlauskienė

27

9.00

Molėtų pradinė mokykla

Organizavimo ir vertinimo komisija

r.kazlauskiene@sc.moletai.lt

tel.54054

 

19.    

28-oji Lietuvos mokinių istorijos olimpiada

Pastaba:

Dalyvių sąrašus teikti iki 02-22 d.

10–12 kl. mokiniai

R. Kazlauskienė

27

9.00

Molėtų gimnazija

Organizavimo ir vertinimo komisija

r.kazlauskiene@sc.moletai.lt

tel.54054

 

20.    

7-oji geografijos olimpiada „Mano gaublys“

Pastaba:

Dalyvių sąrašus teikti iki 02-22 d.

6–8 kl. mokiniai

B. Trotienė

28

11.00

Molėtų progimnazija

Organizavimo ir vertinimo komisija

b.trotiene@sc.moletai.lt

tel.54054

21.    

24-oji Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiados regioninis etapas

Pastaba:

Registracija internetu www.lmnsc.lt

11–12 kl. mokiniai

B. Trotienė

28

10.00

Utenos

A. Šapokos gimnazija

Organizavimo ir vertinimo komisija

b.trotiene@sc.moletai.lt

tel.54054