MOLĖTŲ ŠVIETIMO CENTRAS

2018 m. balandžio mėn.

 

Renginių grafikas Nr. V8-29

 

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

 

Dalyviai

Atsakingas

Laikas

Vieta

Lektoriai

Registracija į visus renginius sistemoje www.semiplius.lt Kontaktai pasiteiravimui

Diena

Val.

1.        

LMS MRMT iniciatyva „Karjeros savaitė 2018“

Rajono 8–12 kl. mokiniai

A. Vidžiūnienė

3–5

Visą dieną

Molėtų rajono savivaldybė, rajono įstaigos

Įstaigų vadovai ir darbuotojai

a.vidziuniene@sc.moletai.lt

tel.54031

2.        

Programos „Gabių vaikų ugdymas“

I seminaras       

 

Molėtų gimnazijos bendruomenė

R. Kazlauskienė

4

9.00

Molėtų gimnazija

R. Vidžiūnienė,

R. Misiulienė

Molėtų PPT

r.kazlauskiene@sc.moletai.lt

tel.54054

3.        

Išvyka į mokymus „Chemija biomedicinos studijų kontekste“

Pastaba:

Dalyviai apmoka kelionės išlaidas

Chemijos mokytojai

B. Trotienė

5

7.30

Išvyka į Kauną iš aikštės

LSMU dėstytojai

b.trotiene@sc.moletai.lt

tel.54054

4.        

Seminaras „Ugdomosios veiklos ypatumai dirbant mišraus amžiaus grupėje“

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogai

R. Kazlauskienė

5

8.30

Išvyka į Joniškio MDC iš aikštės

S. Turauskienė

Joniškio mokykla-daugiafunkcis  centras

r.kazlauskiene@sc.moletai.lt

tel.54054

 

5.        

Programos „Keramikos technologijų pritaikymo galimybės meniniame ugdyme“  II seminaras

Pastaba:

Dalyvio mokestis – 20 Eur

Dailės, technologijų mokytojai

A. Vidžiūnienė,

B. Trotienė

5

9.00

Molėtų menų mokyklos Dailės skyrius

L. Dieninė

Molėtų menų mokykla

a.vidziuniene@sc.moletai.lt

tel.54031

b.trotiene@sc.moletai.lt

tel.54054

6.        

Vaizdo konferencija „Menų dūzgės – kuriančio žmogaus link“

Pastaba:

Prisijungimo nuoroda dalyvavimui diskusijoje

http://sli.do/menuduzges

Stebėti konferenciją galima https://youtu.be/HD9OR4k6Blg

 

Metodinių būrelių pirmininkai, mokyklų direktorių pavaduotojai ugdymui

B. Trotienė

6

10.00

Transliacija iš UPC vaizdo konferencijos salės

 

Menų dūzgių lektoriai

b.trotiene@sc.moletai.lt

tel.54054

7.

Edukacinė išvyka į konkurso „Sidabro vainikėlis“ parodos uždarymą

Mokiniai, kurių darbai  eksponuojami parodoje, technologijų mokytojai

B. Trotienė

6

11.30

Išvyka į Širvintų r. savivaldybės kultūros centrą

 

b.trotiene@sc.moletai.lt

tel.54054

 

8.        

Išvyka į konferenciją „Mokyklos bibliotekos svarba įgyvendinant ugdymo turinį“

Pastaba:

Dalyviai apmoka kelionės išlaidas

Mokyklų bibliotekininkės

B. Trotienė

10

8.00

Išvyka į VU MKIC iš aikštės

Konferencijos lektoriai

b.trotiene@sc.moletai.lt

tel.54054

 

9.    

Programos „Dalykų integracija muzikiniame ugdyme“

II seminaras

Muzikos mokytojai

R. Kazlauskienė

10

9.30

Molėtų progimnazija

A. Kibickienė

Molėtų progimnazija

r.kazlauskiene@sc.moletai.lt

tel.54054

10.    

Lietuvos pradinukų matematikos olimpiada

Pastaba:

Dalyvių sąrašus teikti iki 04-11 d.

2–4 kl. mokiniai

R. Kazlauskienė

13

9.00

Molėtų pradinė mokykla

Organizavimo ir vertinimo komisija

r.kazlauskiene@sc.moletai.lt

tel.54054

11.    

Seminaras „Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo tvarka nuo 2018 m. gegužės 25 d.“

Pastaba:

Dalyvio mokestis apie 20 Eur

Įstaigų vadovai,

asmenys atsakingi už duomenų apsaugą

R. Žvinienė

16

10.00

Molėtų rajono savivaldybės II a. salė

D. Vyčinienė

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

r.zviniene@sc.moletai.lt

tel.54066

 

12. Išvyka į mokymus „Bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarka“

Pastaba:

Dalyviai apmoka kelionės išlaidas

Profesinio orientavimo specialistai

A. Vidžiūnienė

16

8.00

Išvyka į Uteną iš aikštės LAMA BPO atstovai

a.vidziuniene@sc.moletai.lt

tel.54031

13.  

Nacionalinis mokinių raštingumo konkursas „Mažasis diktantas“

Pastaba:

Dalyvauja konkursų „Raštingiausias pradinukas“ ir „Raštingiausias mokinys“ I-III vietų laimėtojai

4–5 kl. mokiniai

A. Vidžiūnienė,

R. Kazlauskienė

18

9.00

Molėtų ŠC

D. Klimienė

Molėtų pradinė

mokykla

A. Ambrazienė

Molėtų gimnazija

a.vidziuniene@sc.moletai.lt

tel.54031

 

14.  

Edukacinė išvyka „Inovatyvios, kūrybiškos ir bendruomeniškos veiklos organizavimas kultūros centruose“

Pastaba:

Apmoka Molėtų kultūros centras

Molėtų kultūros centro darbuotojai

A. Vidžiūnienė

18

9.00

Išvyka į Pasvalį iš aikštės

Lankomų kultūros centrų atstovai

a.vidziuniene@sc.moletai.lt

tel.54031

 

15.

Rajono mokinių savivaldų forumas

Rajono mokinių savivaldų atstovai

A. Vidžiūnienė

20

9.00

Viešoji biblioteka, konferencijų salė

A. Oleinik

LMS MRMT pirmininkas

a.vidziuniene@sc.moletai.lt

tel.54031

16.

Projekto „Suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi planavimo mokymai savivaldybėse“ II seminaras

Pastaba:

Grupė suformuota.

Apmokama ES projekto lėšomis

Suaugusieji, išskyrus valstybės tarnautojus ir

55-64 m. amžiaus asmenis

R. Žvinienė

 23

10.00

Molėtų ŠC

V. Bujanauskienė

Utenos švietimo centras

r.zviniene@sc.moletai.lt

tel.54066

 

17.

Seminaras „Kaip taikyti Europos psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos kokybės standartus“

2–3 mokyklų atstovai, asmenys dirbantys su jaunimu

R. Žvinienė

24

9.00

Molėtų ŠC

Dr. I.Bankauskienė

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos koordinavimo skyrius

r.zviniene@sc.moletai.lt

tel.54066

 

18.

Seminaras „Savęs pažinimas ir stiprinimas – sėkmingos veiklos pagrindas“

Pastaba

Apmoka Molėtų socialinės paramos centras

Molėtų socialinės paramos centro darbuotojai

R. Žvinienė

24

11.30

Molėtų rajono savivaldybės II a. salė

L. Laurinčiukienė

Švietimo ir verslo konsultantė

r.zviniene@sc.moletai.lt

tel.54066

19.

Iniciatyva „Mokyklų mainai 2018“

Alantos, Molėtų Utenos gimnazijų 9-tų kl. mokiniai

A. Vidžiūnienė

25–27

Visą dieną

Alanta, Molėtai, Utena

A. Oleinik

LMS Molėtų r. mokinių taryba

G. Šermukšnytė

Utenos MSIC

 

a.vidziuniene@sc.moletai.lt

tel.54031

 

20.

Programos „Gabių vaikų ugdymas“

II seminaras      

 

Molėtų gimnazijos bendruomenė

R. Kazlauskienė

26

14.00

Molėtų gimnazija

R. Vidžiūnienė,

R. Misiulienė

Molėtų PPT

r.kazlauskiene@sc.moletai.lt

tel.54054

21.

Anglų k. konkursas pradinių kl. mokiniams „English is fun“

Pastaba:

Dalyvių sąrašus teikti iki 04-20 d.

3–4 klasių mokiniai

A. Vidžiūnienė

26

9.00

Alantos gimnazija

Organizavimo ir vertinimo komisija

a.vidziuniene@sc.moletai.lt

tel.54031

  

Registracija 3 dienos iki renginio, jei nenurodyta anksčiau www.semiplius.lt