MOLĖTŲ ŠVIETIMO CENTRAS

2018 m. gegužės mėn.

 

Renginių grafikas Nr. V8-38

 

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

 

Dalyviai

Atsakingas

Laikas

Vieta

Lektoriai

Registracija į visus renginius sistemoje www.semiplius.lt Kontaktai pasiteiravimui

Diena

Val.

1.        

Rajono mokinių vokalinių kolektyvų šventė, skirta Motinos dienai

Pastaba:

Repeticija 05-04 d. 10.00 val.

Molėtų Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje

Rajono mokyklų vokaliniai kolektyvai

R. Vekerotienė,

R. Kazlauskienė

6

12.00

Molėtų

Šv. Petro ir Povilo bažnyčia

 

r.kazlauskiene@sc.moletai.lt

tel.54054

 

2. Šventinis informacinis renginys, skirtas Europos dienai

Rajono mokiniai, mokytojai

D. Jucienė

9

12.00

Jaunimo aikštė

D. Jucienė

I. Baltaduonienė

Molėtų ŠC

daiva@sc.moletai.lt

tel.54031

3.        

Kūrybinių darbų paroda „Aš kuriu!“

Pastaba:

Darbų pristatymas 05-11 d.

nuo 11.00 val. iki 14.00 val.

Dailės, technologijų, ikimokyklinio, pradinio ugdymo mokytojai, mokiniai, visi pageidaujantys

B. Trotienė,

A. Vidžiūnienė

05-14–05-29

11.00–14.00

Molėtų parapijos namai

 

b.trotiene@sc.moletai.lt

tel.54054

a.vidziuniene@sc.moletai.lt

tel.54031

 

4.        

Metodinis pasitarimas „Informacinių technologijų ugdymo aktualijos. Asmens duomenų apsauga“

IT mokytojai

D. Jucienė

16

14.00

Molėtų ŠC

V. Janušienė

IT mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

D. Jucienė

Molėtų ŠC

daiva@sc.moletai.lt

tel.54031

5.        

Programos „Tarpininkavimas (mediacija) švietimo institucijose: tarpininkavimo (mediacijos) samprata ir praktinis taikymas“ pristatymas

Socialiniai pedagogai, pagalbos mokiniui specialistai

A. Vidžiūnienė

17

10.00

VSGN

J. Laurinavičiūtė

Molėtų gimnazija

 

 

a.vidziuniene@sc.moletai.lt

tel.54031

 

6.        

Edukacinė išvyka „Kūrybingumo ugdymas kultūros ir meno edukacijose: kultūros savitumą atspindinčios iniciatyvos“

Pastaba:

Apmoka Šakių r. Sintautų kultūros centras

Šakių r. Sintautų kultūros centro darbuotojai

A. Vidžiūnienė

18

9.00

Utenos, Molėtų KC,

Etnokosmo-logijos muziejus

A. Matuzienė

Utenos KC

I. Narušienė

Molėtų KC

L. Šmigelskas

Etnokosmologijos muziejus

a.vidziuniene@sc.moletai.lt

tel.54031

 

7.        

Paskaita „Bendrasis priėmimas į aukštąsias mokyklas 2019 m.“

Molėtų gimnazijos 11 kl. mokiniai

A. Vidžiūnienė

21

8.00

Molėtų gimnazija

A. Vidžiūnienė

Molėtų ŠC

a.vidziuniene@sc.moletai.lt

tel.54031

 

8.        

Pasitarimas „Mokinių ir Pedagogų registrų tvarkymas, saugos reikalavimai, plėtros kryptys“

Asmenys, atsakingi už mokinių ir pedagogų registrų tvarkymą

D. Jucienė

22

10.00

Molėtų ŠC

D. Jucienė

Molėtų ŠC

daiva@sc.moletai.lt

tel.54031

 

9.     

Paskaita „Bendrasis priėmimas į aukštąsias mokyklas 2019 m.“

Giedraičių

A. Jaroševičiaus gimnazijos 11 ir 12 kl. mokiniai

A. Vidžiūnienė

23

13.00

Giedraičių

Antano Jaroševičiaus gimnazija

A. Vidžiūnienė

Molėtų ŠC

a.vidziuniene@sc.moletai.lt

tel.54031

 

10.  

Seminaras „Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, ugdymo ypatumai“

Spec. pedagogai, logopedai, pradinių klasių mokytojai

R. Kazlauskienė

28

12.00

Molėtų ŠC

E. Rožėnienė

Molėtų PPT

r.kazlauskiene@sc.moletai.lt

tel.54054

 

11.  

Kūrybinių darbų parodos „Aš kuriu!“ apibendrinimas

 

Mokyklų atstovai, darbų autoriai

B. Trotienė,

A. Vidžiūnienė

29

14.00

Molėtų parapijos namai

B. Trotienė,

A. Vidžiūnienė

Molėtų ŠC,

parodos dalyviai

b.trotiene@sc.moletai.lt

tel.54054

a.vidziuniene@sc.moletai.lt

tel.54031

 

 Registracija Molėtų švietimo centro svetainėje – 3 dienos iki renginio, jei nenurodyta anksčiau www.semiplius.lt