MOLĖTŲ ŠVIETIMO CENTRAS

2018 m. birželio mėn.

 

Renginių grafikas Nr. V8-50

 

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

 

Dalyviai

Atsakingas

Laikas

Vieta

Lektoriai

Registracija į visus renginius sistemoje www.semiplius.lt Kontaktai pasiteiravimui

Diena

Val.

1.        

Respublikinis vaikų ir jaunimo lietuvių tautinių instrumentų ansamblių festivalis „Vasaros aidai – 2018“

Festivalio dalyviai

L. Colkienė,

R. Kazlauskienė

3

12.00

Molėtų skulptūrų parkas

 

r.kazlauskiene@sc.moletai.lt

tel.54054

 

2.        

Edukacinė išvyka „Inovacijos ugdymo kokybei Molėtų r. ikimokyklinio ugdymo įstaigose“

Ukmergės r. ikimokyklinio ugdymo pedagogai

R. Kazlauskienė

7

9.00

Molėtų „Saulutės“ ir „Vyturėlio“ vaikų l/d

G. Pelakauskienė

Molėtų „Saulutės“  vaikų lopšelis-darželis

O. Kavalnienė

Molėtų „Vyturėlio“

vaikų lopšelis-darželis

r.kazlauskiene@sc.moletai.lt

tel.54054

 

3.        

Praktinis užsiėmimas „Saugus bendravimas su šunimis“

 

Molėtų progimnazijos mokiniai

R. Žvinienė

12

11.00

Molėtų progimnazija

Lietuvos kinologų draugijos mokymo centro atstovai

r.zviniene@sc.moletai.lt

tel.54066

4. Programos „Olimpinių vertybių ugdymas (OVEP 2.0)“ seminarai

Respublikos ikimokyklinio ir bendrojo lavinimo pedagogai

R. Kazlauskienė

12-13

 

11.00

 

Dubingiai

D. Petkauskas

N. Miginis

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas

r.kazlauskiene@sc.moletai.lt

tel.54054

 

5.  

Edukacinė išvyka „Individualios mokinio pažangos įsivertinimo ir vertinimo patirtys Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijoje“

Pastaba:

Dalyviai apmoka kelionės išlaidas

Matematikos mokytojai

B. Trotienė

13

8.00

Išvyka į Kaišiadorių

Algirdo Brazausko gimnaziją

Kaišiadorių

Algirdo Brazausko gimnazijos matematikos mokytojų komanda

b.trotiene@sc.moletai.lt

tel.54054

 

6.  

Metodinis pasitarimas „Bendrystės galia emocinei sveikatai“

Dorinio ugdymo mokytojai

A. Vidžiūnienė

14

10.00

Molėtų parapijos namai

Vikaras kun.

L. Visockas

a.vidziuniene@sc.moletai.lt

tel.54031

7. Programos „Olimpinių vertybių ugdymas (OVEP 2.0)“ seminarai

 

Respublikos ikimokyklinio ir bendrojo lavinimo pedagogai

R. Kazlauskienė

14-15

11.00

Dubingiai Jungtinė lektorių grupė

r.kazlauskiene@sc.moletai.lt

tel.54054

8.  

Seminaras „Kaip sudominti šiuolaikinį nenuoramą ir pasiekti maksimalų rezultatą“

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogai

R. Kazlauskienė

18

9.00

Molėtų ŠC

V. Černiuvienė

Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis

r.kazlauskiene@sc.moletai.lt

tel.54054

 

9.  

Edukacinė išvyka „Dzūkijos regiono etninė kultūra“

Pastaba:

Dalyvio mokestis – tikslinama.

Dalyviai apmoka kelionės išlaidas

Lietuvių k., kitų dalykų mokytojai

A. Vidžiūnienė

19

7.00

Išvyka iš aikštės į Dzūkiją

A. Černiauskas

Dzūkijos nacionalinis parkas

a.vidziuniene@sc.moletai.lt

tel.54031

 

10.  

Edukacinė išvyka „Klasės auklėtojo veiklos tobulinimo galimybės. Sėkmingos patirtys Molėtų gimnazijoje“

Pastaba:

Apmoka Šakių r. Griškabūdžio gimnazija

Šakių r. Griškabūdžio gimnazijos mokytojai

A. Vidžiūnienė

19

10.00

Molėtų gimnazija, Molėtų rajonas

G. Marcinkėnienė,

klasės auklėtojų komanda

Molėtų gimnazija

a.vidziuniene@sc.moletai.lt

tel.54031

 

11.

Padėkos renginys „Pažinkime Aukštaitijos kraštą“

Pastaba:

Registracija iki 06-15 d.

Mokytojai, parengę mokinius respublikinėms olimpiadoms ir konkursams

R. Žvinienė

20

11.00

Išvyka iš aikštės į Balninkus

 

r.zviniene@sc.moletai.lt

tel.54066

 

12. 

Edukacinė išvyka „Žagarės krašto geologija – kultūros ir gamtos savitumo pagrindas“

Pastaba:

Dalyvio mokestis – 65 Eur

Geografijos, gamtos mokslų mokytojai, kiti pageidaujantys

B. Trotienė

21-22

7.00

Išvyka iš aikštės į Žagarės regioninį parką

J. Satkūnas,

V. Mikulėnas

Lietuvos geologijos tarnyba

M. Bielskienė

Žagarės regioninio parko direkcija

A. Činčys

Žiurių kaimo bendruomenė

b.trotiene@sc.moletai.lt

tel.54054

 

13. 

Edukacinė išvyka „Molėtų progimnazijos IT geroji patirtis“

Pastaba:

Apmoka Palangos sanatorinė mokykla

Palangos sanatorinės mokyklos mokytojai

R. Žvinienė

21

11.00

Molėtų progimnazija

K. Karalius,

I. Šimulynienė,

I. Vaicekauskienė

Molėtų progimnazija

r.zviniene@sc.moletai.lt

tel.54066

 

14. 

Edukacinė išvyka-seminaras  „Mokinių kūrybiškumo ugdymo patirtys Gelgaudiškio pagrindinėje mokykloje“

Pastaba:

Apmoka Molėtų gimnazija

Molėtų gimnazijos mokytojai

A. Vidžiūnienė

26-27

7.00

Išvyka iš gimnazijos kiemo į Šakių rajoną

D. Baužaitė-Mikužienė,

L. Ūsienė,

R. Murauskienė

Šakių r. Gelgaudiškio pagrindinė mokykla

a.vidziuniene@sc.moletai.lt

tel.54031

 

15. 

Seminaras „Netradicinių edukacinių aplinkų kūrybiškas panaudojimas ugdymo procese“

 

Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla R. Žvinienė

27

10.00

Dubingiai

doc. dr. G. Kmitienė

G. Sereičikas

r.zviniene@sc.moletai.lt

tel.54066