MOLĖTŲ ŠVIETIMO CENTRAS

2017 m. spalio mėn.

Renginių grafikas Nr. V8-73

 

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

 

Dalyviai

Atsakingas

Laikas

Vieta

Lektoriai

Registracija į visus renginius sistemoje www.semiplius.lt Kontaktai pasiteiravimui

Diena

Val.

1.        

Diskusija – pažintis su trečiųjų šalių piliečiais „Mano namai – tavo namai“

Molėtų gimnazijos mokiniai, mokytojai

R. Žvinienė

3

9.50

Molėtų gimnazija

R. Diržys

NIPC konsultantas

r.zviniene@sc.moletai.lt

tel.54066

 

2.        

Apskritas stalas „Jaunimo reikalų tarybos ir mokyklos mokinių tarybos bendradarbiavimo galimybės“

JRT, Alantos gimnazijos

MT nariai

A. Vidžiūnienė

3

13.50

Alantos gimnazija

Apskrito stalo diskusijos dalyviai

a.vidziuniene@sc.moletai.lt

tel.54031

 

3.        

Seminaras „Emocinio intelekto ugdymas su Kimoshis programa praktikoje“

Pastaba:

Apmoka Molėtų „Vyturėlio“ vaikų l/d

„Vyturėlio“ vaikų l/d bendruomenė

R. Kazlauskienė

3

16.00

Molėtų „Vyturėlio“ vaikų l/d

G. Visockaitė-Vadluge

 

 

r.kazlauskiene@sc.moletai.lt

tel.54054

 

4.        

Informacinis „Time to move“ kampanijos renginys „Jaunimo mainų programa FLEX“

Molėtų gimnazijos

9–10 kl. mokiniai

A. Vidžiūnienė

6

9.00

Molėtų gimnazija

FLEX programos atstovė

a.vidziuniene@sc.moletai.lt

tel.54031

5.        

Metodinis pasitarimas „Pradinio ugdymo aktualijos. Kvalifikacijos tobulinimo prioritetai ir veiklos kryptys 2017–2018 m. m.“

Pradinių klasių mokytojai

R. Kazlauskienė

6

13.30

Molėtų ŠC

D. Klimienė

Molėtų pradinė mokykla

r.kazlauskiene@sc.moletai.lt

tel.54054

 

6.        

Apskritas stalas „Jaunimo reikalų tarybos ir mokyklos mokinių tarybos bendradarbiavimo galimybės“

JRT, Molėtų gimnazijos

MT nariai

A. Vidžiūnienė

9

14.00

Molėtų gimnazija

 

a.vidziuniene@sc.moletai.lt

tel.54031

 

7. Programos „Savu keliu“ III įžanginis seminaras

Soc. pedagogai, psichologai, mokyklų vadovai, visuomenės sveikatos specialistai

A. Vidžiūnienė

10

9.00

Molėtų ŠC

S. Valantiejienė

Vilniaus SPPC

U. Sirtautaitė

Vilniaus licėjus

a.vidziuniene@sc.moletai.lt

tel.54031

 

8.     

Programos „Savu keliu“ seminaras „Prevencinės programos gairės klasės vadovui“

Mokyklų, dalyvaujančių programoje,

9–12 kl. auklėtojai

A. Vidžiūnienė

10

14.00

Molėtų gimnazija

U. Sirtautaitė

Vilniaus licėjus

a.vidziuniene@sc.moletai.lt

tel.54031

 

9.    

Apskritas stalas „Jaunimo reikalų tarybos ir mokyklos mokinių tarybos bendradarbiavimo galimybės“

JRT, Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazijos

MT nariai

A. Vidžiūnienė

11

13.00

Giedraičių

A. Jaroševičiaus gimnazija

Apskrito stalo diskusijos dalyviai

a.vidziuniene@sc.moletai.lt

tel.54031

 

10.  

Metodinis pasitarimas „Kvalifikacijos tobulinimo prioritetai ir veiklos kryptys 2017–2018 m. m. Eksperimentinių ir praktinių įgūdžių ugdymas per gamtos mokslų pamokas“

Chemijos, fizikos, biologijos mokytojai

B. Trotienė

11

14.00

Molėtų ŠC

R. Nariūnaitė

Alantos gimnazija

A. Zenevičienė

Fizikos, chemijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

A. Dubauskienė

Biologijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

b.trotiene@sc.moletai.lt

tel.54054

 

11.    

Edukacinė išvyka „Kūrybingumo ugdymas kultūros ir meno edukacijoje“

Pastaba:

Apmoka Molėtų kultūros centras

Molėtų kultūros centro darbuotojai

A. Vidžiūnienė

12

7.30

Išvyka iš aikštės į Marijampolę

R. Striaušienė

Marijampolės kultūros centras

G. Šlekys

AB „Lietuvos cukrus“

a.vidziuniene@sc.moletai.lt

tel.54031

 

12.    

Seminaras „Vertę kuriantis bendravimas, atskleidžiant asmeninį potencialą“

Pastaba:

Registracija iki 10–09 d.

Apmokama Neformalaus suaugusiųjų švietimo projekto lėšomis

Andragogai, dirbantys su suaugusiaisiais

R. Žvinienė

12

9.00

Molėtų ŠC

R. Mikailienė

Viešųjų ryšių konsultantė, kūrybinio mąstymo ugdymo trenerė

r.zviniene@sc.moletai.lt

tel.54066

 

13.    

Išvyka į seminarą „X Factor into Exam Preparation“

Pastaba:

Dalyviai apmoka kelionės išlaidas

Anglų kalbos mokytojai

A. Vidžiūnienė

12

13.00

Išvyka iš Molėtų gimnazijos kiemo į Uteną

R. Dean

Teacher Trainer

„Pearson“ leidykla

a.vidziuniene@sc.moletai.lt

tel.54031

 

14.    

Seminaras „Viešųjų pirkimų vykdymo pokyčiai 2017 m.“

Pastaba:

Dalyvio mokestis apie 22 Eur

VP komisijų pirmininkai, pirkimų organizatoriai, įstaigų vadovai

R. Žvinienė

13

9.00

Molėtų ŠC

D. Kaminskas

VPEG

r.zviniene@sc.moletai.lt

tel.54066

 

15.    

Metodinis pasitarimas „Kūno kultūros mokytojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai ir veiklos kryptys 2017–2018 m. m.“

Kūno kultūros mokytojai, treneriai

R. Kazlauskienė

13

13.30

Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centro

A. Kraujelis

Metodinio būrelio pirmininkas

r.kazlauskiene@sc.moletai.lt

tel.54054

 

16.    

Metodinis pasitarimas „Informacinių technologijų ugdymo aktualijos. Kvalifikacijos tobulinimo prioritetai ir veiklos kryptys 2017–2018 m. m.“

IT mokytojai

D. Jucienė

16

13.00

Molėtų ŠC

D. Jucienė

Molėtų ŠC

daiva@sc.moletai.lt

tel.54031

17.    

Programos „Savu keliu“ seminaras „Prevencinės programos gairės klasės vadovui“

Mokyklų, dalyvaujančių programoje,

7–8 kl. auklėtojai

A. Vidžiūnienė

17

13.00

Molėtų progimnazija

U. Sirtautaitė

Vilniaus licėjus

a.vidziuniene@sc.moletai.lt

tel.54031

 

18.    

Metodinis pasitarimas „Specialiojo ugdymo aktualijos. Kvalifikacijos tobulinimo prioritetai ir veiklos kryptys 2017–2018 m. m.“

Spec. pedagogai, logopedai

R. Kazlauskienė

17

14.00

Molėtų ŠC

R. Girskienė

Metodinio būrelio pirmininkė

r.kazlauskiene@sc.moletai.lt

tel.54054

 

19.    

Informacinis „Time to move“ kampanijos renginys „Jaunimo kelionės“

Alantos gimnazijos vyresniųjų klasių mokiniai,

D. Jucienė

18

13.00

Alantos gimnazija

L. Žūsinaitė

VšĮ „Jaunimo kelionės“

daiva@sc.moletai.lt

tel.54031

 

20.    

Metodinis pasitarimas „Meninio ir technologinio ugdymo aktualijos. Kvalifikacijos tobulinimo prioritetai 2017–2018 m. m.“

Dailės, technologijų mokytojai

A. Vidžiūnienė,

B. Trotienė

18

14.00

Molėtų progimnazija

A. Vidžiūnienė

Molėtų ŠC

D. Vasiljevienė

Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis

a.vidziuniene@sc.moletai.lt

tel.54031

b.trotiene@sc.moletai.lt

tel.54054

 

21.    

Seminaras „Verslo plano rengimas“

Pastaba:

Apmokama Molėtų VVG projekto lėšomis

Potencialūs paraiškų teikėjai

R. Kazlauskienė

20

9.00

Molėtų ŠC

L. Aidukienė

Mokymų centras PRO

r.kazlauskiene@sc.moletai.lt

tel.54054

 

22.    

Programos „Savu keliu“ seminaras „Prevencinės programos gairės klasės vadovui“

Mokyklų, dalyvaujančių programoje,

5–6 kl. auklėtojai

A. Vidžiūnienė

24

13.00

Molėtų progimnazija

U. Sirtautaitė

Vilniaus licėjus

a.vidziuniene@sc.moletai.lt

tel.54031

 

23.    

Seminaras „Patyčioms ir smurtui nepakančios aplinkos kūrimas ugdymo įstaigoje“

Pastaba:

Dalyviai apmoka kelionės išlaidas

Soc. pedagogai, gerovės komisijų nariai

A. Vidžiūnienė

25

10.00

Išvyka iš aikštės į Širvintas

A. Buzienė

Širvintų Stuokos– Gucevičiaus  gimnazija

 

a.vidziuniene@sc.moletai.lt

tel.54031

 

24.    

Seminaras „Inovacijos kuriant ir plečiant ūkį bei verslą“

Pastaba:

Apmokama Molėtų VVG projekto lėšomis

Potencialūs paraiškų teikėjai

R. Kazlauskienė

27

9.00

Molėtų ŠC

L. Aidukienė

Mokymų centras PRO

r.kazlauskiene@sc.moletai.lt

tel.54054

 

25.    

Metodinė diena „Ugdymas mokinio asmeninei pažangai“

Pastaba:

Registracija iki 10–25 d.

Įvairių dalykų mokytojai, ugdymo įstaigų vadovai

R. Žvinienė

30

10.00

Molėtų gimnazija

Metodinės dienos lektoriai

r.zviniene@sc.moletai.lt

tel.54066