MOLĖTŲ ŠVIETIMO CENTRAS

2017 m. gruodžio mėn.

Renginių grafikas Nr. V8-104 

       

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

 

Dalyviai

Atsakingas

Laikas

Vieta

Lektoriai

Registracija į visus renginius sistemoje www.semiplius.lt Kontaktai pasiteiravimui

Diena

Val.

1.        

Išvyka į konferenciją „Vaikų saugumo užtikrinimas. Mokyklos bendruomenės vaidmuo“

Pastaba:

Registracija dėl transporto

iki 11-28 d.

Socialiniai pedagogai

A. Vidžiūnienė

1

9.00

Išvyka iš aikštės į Vilnių,

į LR Seimą

Konferencijos lektoriai

a.vidziuniene@sc.moletai.lt

tel.54031

 

2.        

Seminaras „Darbo su jaunimu vietos bendruomenėse organizavimo ir vykdymo ypatumai, galimybės siekiant mažinti socialinę atskirtį“

Pastaba:

Apmokama Molėtų VVG projekto lėšomis

Potencialūs paraiškų teikėjai

A. Vidžiūnienė

6

9.00

Molėtų ŠC

Ž. Mažeikis

VšĮ „Socialinis sufleris“

a.vidziuniene@sc.moletai.lt

tel.54031

 

3. Praktinis užsiėmimas - žaidimas „Profesijų labirintas“

Alantos gimnazijos dešimtokai

A. Vidžiūnienė

6

9.00

Alantos gimnazija

D. Jucienė

A. Vidžiūnienė

Molėtų ŠC

a.vidziuniene@sc.moletai.lt

tel.54031

4.        

Seminaras „Savanorystės teisinis reglamentavimas.

Už ir prieš“

Pastaba:

Apmokama Molėtų VVG projekto lėšomis

Potencialūs paraiškų teikėjai

A. Vidžiūnienė

7

9.00

Molėtų ŠC

Ž. Mažeikis

VšĮ „Socialinis sufleris“

a.vidziuniene@sc.moletai.lt

tel.54031

 

5.        

29-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados II etapas

Pastaba:

Dalyvių sąrašus teikti iki 12-04 d.

Rajono 8–12 kl. mokiniai

D. Jucienė

8

10.00

Molėtų gimnazija

Organizavimo ir vertinimo komisija

daiva@sc.moletai.lt

tel 54031

6.        

Seminaras „Žmogus ir menas kalbėti“

Pastaba:

Apmokama NSŠ projekto lėšomis

Andragogai, dirbantys su suaugusiaisiais

R. Žvinienė

8

10.00

Molėtų ŠC

V. Kontrimas

LEU

r.zviniene@sc.moletai.lt

tel.54066

 

7.        

Protmūšis „Literatūrinis labirintas“ skirtas paminėti Lietuvių kalbos kultūros metus

Rajono 6–8 kl. mokinių komandos

(6–8 mokiniai)

A. Vidžiūnienė

8

10.00

Molėtų viešoji biblioteka

 

a.vidziuniene@sc.moletai.lt

tel.54031

 

8.        

Seminaras „Kaip susikalbėti su paaugliu?“

Pastaba:

Apmoka Molėtų progimnazija

Molėtų progimnazijos mokytojai

R. Žvinienė

8

12.00

Molėtų progimnazija

Š. Diginaitis

VšĮ „Sėkmės mokykla“

V. Kontrimas

LEU

r.zviniene@sc.moletai.lt

tel.54066

9.        

Metodinis pasitarimas „Sėkminga komunikacija pamokoje – erdvė pozityviems pokyčiams“

Dorinio ugdymo mokytojai

A. Vidžiūnienė

11

14.00

Molėtų gimnazija

V. Šlepikienė

Molėtų gimnazija

 

a.vidziuniene@sc.moletai.lt

tel.54031

10.        

Seminaras „Maisto grandinių „Nuo lauko iki stalo“ organizavimo ypatumai“

Pastaba:

Apmokama Molėtų VVG projekto lėšomis

Potencialūs paraiškų teikėjai

R. Žvinienė

12

9.00

Molėtų ŠC

M. Skebienė

Alantos TVM

r.zviniene@sc.moletai.lt

tel.54066

 

11.    

„Lyderių laikas 3“ knygų: „Naujos tradicinės regionų tapatybės konstravimas: integralumas, sumanumas, konkurencingumas“ ir „Pradėkime nuo klausimo KODĖL“ pristatymas

Ugdymo įstaigų vadovai, metodinių būrelių pirmininkai, bibliotekininkės, mokytojai

B. Trotienė

14

13.00

Molėtų ŠC

S. Alubauskas,

Kauno T. Ivanausko progimnazija

P. Martinaitis

Kauno J. Urbšio katalikiška pagr. mokykla

b.trotiene@sc.moletai.lt

tel.54054

 

12.    

Seminaras „Turizmo potencialo ir kitų vietos išteklių panaudojimo galimybės“

Pastaba:

Apmokama Molėtų VVG projekto lėšomis

Potencialūs paraiškų teikėjai

R. Kazlauskienė

18

9.00

Molėtų ŠC

L. Aidukienė

Mokymai PRO

r.kazlauskiene@sc.moletai.lt

tel.54054

 

13.    

Apskritas stalas programos „Pamokų praleidinėjimo ir vėlavimo problemų mažinimas“

Molėtų ir

Širvintų r. m-klų socialiniai pedagogai

A. Vidžiūnienė

19

13.00

Molėtų gimnazija

N. Ališauskienė

Molėtų r. savivaldybės Kultūros ir švietimo skyrius

a.vidziuniene@sc.moletai.lt

tel.54031

 

14. Seminaras „Mobiliųjų įrenginių naudojimas įvairių dalykų pamokose“

Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokyklos mokytojai

R. Žvinienė

21

10.00

Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla A. Baliukevičienė

r.zviniene@sc.moletai.lt

tel.54066

 

15.    

Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ rajoninis turas

Pastaba:

Dalyvių anketas pristatyti

iki 12-12 d.

Konkurso dalyviai

R. Kazlauskienė

20

14.00

Molėtų menų mokykla

Organizavimo ir vertinimo komisija

r.kazlauskiene@sc.moletai.lt

tel.54054

 

16.    

Seminaras „Suvoktas įsivertinimas – kelias į gerą mokyklą“

Pastaba:

Apmoka mokykla

Musninkų

A. Petrulio gimnazijos mokytojai

R. Žvinienė

27

9.00

Musninkų

A. Petrulio gimnazija

V. Petkūnienė,

D. Černiauskienė

Giedraičių

A. Jaroševičiaus gimnazija

r.zviniene@sc.moletai.lt

tel.54066

 

17. Seminaras „Pilietiškumo ugdymas per savo gyvenamo regiono pažinimą įvairių dalykų pamokose“

Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokyklos mokytojai

R. Žvinienė

28

10.00

Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla A. Kazlauskas

r.zviniene@sc.moletai.lt

tel.54066

 

 

  

Kviečiame registruotis į 2018-01-03 d. renginį:

 

Seminaras „Mokinio pažangos matavimas – svarbi udymo(si) proceso dalis“

Pastaba:

Dalyvio mokestis apie 12 Eur.

Registracija iki 12-27 d.

Gamtos, socialinių mokslų, matematikos mokytojai

B. Trotienė

3

10.00

Molėtų ŠC

A. Korsakienė

Biržų „Saulės“ gimnazija

b.trotiene@sc.moletai.lt

tel.54054