Molėtų r. savivaldybės tarybos sprendimai

 

2016-01-28 Nr. B1-22 „Dėl Molėtų r. savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano 2016 metams tvirtinimo ir jo įgyvendinimo koordinatoriaus skyrimo“

„Molėtų rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų planas 2016 metams“

 

2015-01-29 Nr. B1-13 „Dėl Molėtų r. savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. B1-263 „Dėl savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų kainoraščio patvirtinimo“ pakeitimo

 

2014-10-30 Nr. B1-163 „Dėl Molėtų r. savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. B1-263 „Dėl savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų kainoraščio patvirtinimo“ pakeitimo