LR 苬ietimo ir mokslo ministro 嫳akymai

 

 LR 罘M ministro 2015 m. gegu褭 5 d. 嫳akymas Nr. V-448 D螔 mokytoj, pagalbos mokiniui specialist ir mokykl vadov nacionalini kvalifikacijos tobulinimo prioritet patvirtinimo

 

LR 罘M ministro 2015 m. kovo 9 d. 嫳akymas Nr. V-191 D螔 institucij, vykdan鋱 mokytoj ir 繗ietimo pagalb teikian鋱 specialist kvalifikacijos tobulinim, veiklos akreditacijos