LR 苬ietimo ir mokslo ministro 嫳akymai

 

2017 m. rugpj鋱o 25 d. 嫳akymas Nr. V-647 D螔 valstybini ir savivaldybi mokykl vadov, j pavaduotoj ugdymui, ugdym organizuojan鋱 skyri ved螝, mokytoj ir pagalbos mokiniui specialist 2017-2019 met kvalifikacijos tobulinimo prioritet patvirtinimo. Prioritetai.

 

2015 m. kovo 9 d. 嫳akymas Nr. V-191 D螔 institucij, vykdan鋱 mokytoj ir 繗ietimo pagalb teikian鋱 specialist kvalifikacijos tobulinim, veiklos akreditacijos