Naujos knygos Molėtų švietimo centro bibliotekoje                                                                                       

 

ANDRAGOGIKA

1. G. M. Linkaitytė, L. Žilinskaitė, A. Lapėnienė. Andragogikos studija: teorijos ir praktikos dermės paieškos. Klaipėdos banga, 2011

2. L. Degėsys, R. Aškinytė. Socialinio gyvenimo mitologija ir kasdienybė (garsinė knyga). UAB „Prior Musica“, 2009

Garsinės knygos temos: darbas ir nuosavybė, konkurencija, kainos, infliacija, valstybės funkcijos, įstatymai ir moralė, mokslas ir prietarai, individas ir gyvenimo prasmė, laisvė ir paklusnumas, profesija, įvaizdis, karjera.

3. Finansinio švietimo patarimai (garsinė knyga). VšĮ „Mediacijos centras“, 2011

Garsinės knygos temos: asmeniniai finansai, finansinis gyvenimo ciklas, poreikiai, norai, tikslai, taupymas, biudžetas, kaupimas, investavimas, draudimas, skolinimas, finansų valdymas dviese, vaikų finansinė edukacija.

4. Pilietinio dalyvavimo patarimai (garsinė knyga). VšĮ „Meditacijos centras“, 2011

Garsinės knygos temos: politika ir valdžia, valstybė, politinis dalyvavimas, politinio atpažinimo ženklai, konstitucija ir parlamentas, vykdomoji valdžia, valstybės politika, tarptautinė politika, Europos integracija ir Lietuva.

5. Sveikos gyvensenos patarimai (garsinė knyga). VšĮ „Mediacijos centras“, 2011

Garsinės knygos temos: gyvenimo tėkmė ir virsmai, psichikos sveikata ir negarbingos diagnozės, kasdieninis rūpestis kūnu arba mano fizinė higiena, fizinis aktyvumas gyvenimui ir gyvenime, kaip maistas veikia mano sveikatą, kodėl sveikai maitintis nebrangu.

6. Saugaus eismo patarimai (garsinė knyga). VšĮ „Mediacijos centras“, 2011

Garsinės knygos temos: eismo sistema: dalyvis-automobilis-kelias-aplinka, eismo dalyvių psichologija, automobilių saugumas, saugaus eismo organizavimas keliuose ir gatvėse, saugaus eismo teisinis reglamentavimas.

ĮVAIRIŲ DALYKŲ MOKYTOJAMS, KLASIŲ VADOVAMS

1. Vaikų gyvenimo įgūdžių ugdymas. Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 2010

Metodinė medžiaga pedagogams, psichologams, socialiniams pedagogams, socialiniams darbuotojams ir kitiems specialistams, dirbantiems su vaikais ir paaugliais.

2. Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos mokymo programa mokinių tėvams. „Odri“ reklamos studija, 2009

Metodinės rekomendacijos mokyklų ir globos įstaigų vadovams, pedagogams, specialistams.

3. Kaip vertinti prevencijos efektyvumą? Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 2007

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos priemonių vertinimo metodinės rekomendacijos.

ĮVAIRIŲ DALYKŲ MOKYTOJAMS, KLASIŲ VADOVAMS

1. Brandos darbo rengimo metodinės rekomendacijos. Nacionalinis egzaminų centras, 2011

Metodinis leidinys su brandos darbų pavyzdžiais.

2. Teorinė metodinė medžiaga pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) ir brandos egzaminų (BE) užduočių rengėjams. Nacionalinis egzaminų centras, 2011

3. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų rezultatų kokybinės analizės metodinis leidinys. Nacionalinis egzaminų centras, 2011

4. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) ir brandos egzaminų (BE) užduočių rengėjų mokymo praktinė metodinė medžiaga. Nacionalinis egzaminų centras, 2011

 

   KVIEČIAME NAUDOTIS!