Metodinė veikla

Metodinė taryba

Metodiniai būreliai

Švietimo konsultantai

Metodinės dienos, konferencijos
Ugdymas asmeninei pažangai
Kuriame gerą mokyklą
Motyvaciją skatinančių metodų  taikymas ugdyme
Sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžių ugdymas vaikų darželyje
Mokymas/is kitaip
Kaip ūgtelėti 2016-2017 mokslo metais?
Neformalus švietimas - galimybė patirti sėkmę įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) kokybė. Kaip siekiame?
Skaitymo strategijų taikymas įvairių dalykų pamokose, siekiant mokinių pažangos
Integracija - mokinių mokymosi pasiekimų gerinimui

Pamokos kokybė: kaip siekiame II d.

Pamokos kokybė: kaip siekiame I d.

Didžiuojamės gyvendami Molėtų krašte

Metodinių darbų parodos
Kas lemia mano pamokos kokybę, sėkmę
Kuriame saugią mokyklą

Ugdome kūrybingą mokinį

Aktyvių mokymo metodų taikymas ugdymo procese

 

Sveikatos stiprinimas ugdymo įstaigose

IT naudojimas ugdymo procese

Į pagalbą vaikui

Metodinių darbų parodų nuostatai

 

Edukacinės patirties bankas

Sritys:

Pedagoginė sistema

Mokyklos organizacija
Švietimo sistema
Edukacinės patirties kortelė