Mokiniø savivalda

Rinkimai á LMP
Mokiniø taryba
Mokiniø tarybos veikla 2016-2017 m. m.
Mokiniø tarybos veikla 2014-2015 m. m.
Mokiniø tarybos veikla 2013-2014 m. m.
Mokiniø tarybos veikla 2012-2013 m. m.
Mokiniø tarybos veikla 2011-2012 m. m.

Mokiniø tarybos veikla 2010-2011 m. m.

Projektas „Visi mes gimæ po viena saule“