Olimpiados

2018 m. mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafikas

Molėtų r. savivaldybės mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo tvarkos aprašas

Olimpiadų rezultatai

Anglų k. olimpiada 5-8 kl.

Anglų k. olimpiada 9-10 kl.

Anglų k. olimpiada 11 kl.

Biologijos olimpiada

Chemijos olimpiada

Dailės olimpiada

Fizikos olimpiada

Geografijos olimpiada 9-12 kl.

Geografijos olimpiada „Mano gaublys“ 6-8 kl.

Geografijos olimpiada „Mano gaublys“ 9-12 kl.

Informatikos olimpiada

Istorijos olimpiada

Lietuvių k. ir literatūros olimpiada 9-10 kl.

Lietuvių k. ir literatūros olimpiada 11-12 kl.

Matematikos olimpiada 5-8 kl.

Matematikos olimpiada 9-12 kl.

Konkursų rezultatai

Anglų kalbos

English is fun

Epistolinio rašinio

Jaunųjų filologų

Meninio skaitymo

„Raštingiausias mokinys 2017“