Olimpiados

2018-2019 m. m. mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafikas

Molėtų r. savivaldybės mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo tvarkos aprašas

Olimpiadų laimėtojai

Anglų k. olimpiada 5-8 kl.

Anglų k. olimpiada 11 kl.

Biologijos olimpiada 5-8 kl.

Biologijos olimpiada 9-12 kl.

Chemijos olimpiada

Dailės olimpiada

Informatikos olimpiada

Istorijos olimpiada

Fizikos olimpiada

Geografijos olimpiada 9-12 kl.

Geografijos olimpiada „Mano gaublys“ 6-8 kl.

Geografijos olimpiada „Mano gaublys“ 9-12 kl.

Lietuvių k. ir literatūros 9-10 kl.

Lietuvių k. ir literatūros 11-12 kl.

Matematikos olimpiada 3-4 kl.

Matematikos olimpiada 5-8 kl.

Matematikos olimpiada 9-12 kl.

Rusų k. olimpiada

Konkursų laimėtojai

„English is fun“

Epistolinio rašinio

Meninio skaitymo

Raštingiausias mokinys 2018