Mokinių olimpiados, konkursai

 

2018-2019 m. m. Molėtų rajono savivaldybės mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafikas

 

Molėtų r. savivaldybės mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo tvarkos aprašas

 

2018-2019 m. m. rajono olimpiadų laimėtojai

  Anglų k. olimpiada 5-8 kl.

  Anglų k. olimpiada 11 kl.

  Biologijos olimpiada 5-8 kl.

  Biologijos olimpiada 9-12 kl.

  Chemijos olimpiada

  Dailės olimpiada

  Informatikos olimpiada

  Istorijos olimpiada

  Fizikos olimpiada

  Geografijos olimpiada 9-12 kl.

  Geografijos olimpiada „Mano gaublys“ 6-8 kl.

  Geografijos olimpiada „Mano gaublys“ 9-12 kl.

  Lietuvių k. ir literatūros 9-10 kl.

  Lietuvių k. ir literatūros 11-12 kl.

  Matematikos olimpiada 3-4 kl.

  Matematikos olimpiada 5-8 kl.

  Matematikos olimpiada 9-12 kl.

  Rusų k. olimpiada

 

 

2018-2019 m. m. konkursų laimėtojai

  „English is fun“ konkursas

  Epistolinio rašinio konkursas

  Raštingiausias mokinys 2018

  Meninio skaitymo konkursas