Paslaugos

 

Švietimo darbuotojų ir kitų suaugusiųjų asmenų kvalifikacijos tobulinimas

Kvalifikacijos tobulinimo programos aprašo forma

Už paslaugos teikimą atsakingos švietimo centro metodininkės.

Kreiptis adresu: info@sc.moletai.lt, telefonu (8 383) 54066

Trečiojo amžiaus universiteto veikla

Nuostatai

Anketa stojančiajam

Už paslaugos teikimą atsakinga direktorė R. Žvinienė.

Kreiptis adresu r.zviniene@sc.moletai.lt, telefonu (8 687) 59642 

Transporto nuomos paslaugos rajono biudžetinėms įstaigoms

Užsakymo paraiškos forma

Paslaugų kainoraštis

Už paslaugos teikimą atsakingas A. Narušis.

Kreiptis adresu a.narusis@sc.moletai.lt, telefonu (8 383) 54068

 

Atsiskaitymas už paslaugas bankiniu pavedimu

Molėtų švietimo centras

Vilniaus g. 44, Molėtai, Lietuva

Identifikavimo kodas 195400173

Sąskaitos numeris LT21400010045500060151

Banko kodas 40100