Paslaugos

 

Švietimo darbuotojų ir kitų suaugusiųjų asmenų kvalifikacijos tobulinimas

Kvalifikacijos tobulinimo programos aprašo forma

Už paslaugos teikimą atsakingos švietimo centro metodininkės.

Kreiptis adresu: info@sc.moletai.lt, telefonu (8 383) 54066

Neformalusis suaugusiųjų švietimas

2017-2019 metų veiksmų planas

Už paslaugos teikimą atsakinga direktorė R. Žvinienė.

Kreiptis adresu r.zviniene@sc.moletai.lt, telefonu (8 687) 59642 

Trečiojo amžiaus universiteto veikla

Nuostatai

Anketa stojančiajam

Už paslaugos teikimą atsakinga direktorė R. Žvinienė.

Kreiptis adresu r.zviniene@sc.moletai.lt, telefonu (8 687) 59642 

Jaunimo informavimas

Teikiama nemokama informacija jauniems žmonėms apie jų galimybes ir mobilumą Lietuvoje ir Europoje. Plačiau apie jaunimo informavimo tašką ir www.zinauviska.lt

Informaciją teikia Eurodesk Lietuva atstovės Molėtuose A. Vidžiūnienė ir D. Jucienė

Gyvosios konsultacijos Molėtų švietimo centre (Vilniaus g. 44, 403 kab.) darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.

Užklausos raštu el. paštu info@sc.moletai.lt arba siųsti žinutę Molėtų švietimo centro FB paskyroje arba klausti www.zinauviska.lt

Profesinis orientavimas

Teikiamos profesinio orientavimo paslaugos, padedančios pasirinkti ar keisti profesiją.

Už paslaugos teikimą atsakingos A. Vidžiūnienė ir D. Jucienė (Vilniaus g. 44, 403 kab.)

Kreiptis adresu a.vidziuniene@sc.moletai.lt arba daiva@sc.moletai.lt, telefonu (8 383) 54031

Projektas „Atrask save“ Molėtų savivaldybėje

Teikiamos garantijos nedirbančiam ir nesimokančiam 15-29 m. jaunimui, neregistruotam teritorinėje darbo biržoje. Plačiau apie projektą www.jaunimogarantijos.lt

Atsakinga vietos jaunimo garantijų iniciatyvos koordinatorė I. Baltaduonienė.

Kreiptis adresu jgi.moletai@gmail.com, telefonu (8 633) 39971

Transporto nuomos paslaugos rajono biudžetinėms įstaigoms

Užsakymo paraiškos forma

Paslaugų kainoraštis

Už paslaugos teikimą atsakingas D. Maigys.

Kreiptis adresu d.maigys@sc.moletai.lt, telefonu (8 383) 54068

 

Atsiskaitymas už paslaugas bankiniu pavedimu

Molėtų švietimo centras

Vilniaus g. 44, Molėtai, Lietuva

Identifikavimo kodas 195400173

Sąskaitos numeris LT21400010045500060151

Banko kodas 40100