Naudingos nuorodos

Rajone
Molėtų r. savivaldybė Molėtų švietimo centras Alantos TVM Molėtų PPT

Šalyje

Atvira informavimo konsultavimo sistema AIKOS Bendras priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas

ŠMM

www.smm.lt

Nacionalinis egzaminų centras

www.egzaminai.lt

Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė MUKIS Euroguidance Lietuva

EURODESK

www.zinauviska.lt

Valstybinis studijų fondas www.vsf.lt
EUROPASS

SMPF EUROPASS

www.studijos.lt www.kurstoti.lt

Jaunimo savanoriška tarnyba

www.buksavanoriu.lt/jst

VšĮ „Švietimo tinklas“

www.tinklas.lt

Nuotolinio mokymo centras

www.kursai.tinklas.lt

Švietimo valdymo informacinė sistema ŠVIS

www.svis.smm.lt

Karjeros valdymo informacinė sistema KVIS

www.kvis.karjera.vu.lt

Lietuvos darbo birža

www.ldb.lt 

EURES Lietuva

www.ldb.lt/eures/

www.cv.lt www.cvinfo.lt
www.cvonline.lt www.darbaslietuvoje.lt www.cvmarket.lt www.cvbankas.lt
www.manager.lt www.studabir.lt www.naujasdarbas.lt www.darbo.lt

Užsienyje

Europos Sąjungos portalas

www.euroguidance.lt

SMPF EUROPASS

EUROPASS

www.zinauviska.lt

Studijų užsienyje informacijos centras

www.studinfo.lt

Stojimo į užsienio aukštąsias mokyklas organizavimas

www.kastu.lt

www.kalba.lt

Europos savanorių tarnyba

www.jtba.lt/kaip_tapti_savanoriu

Gidas norintiems studijuoti užsienyje www.euroeducation.net

Mokymosi ir studijų galimybės Europoje

www.ec.europa.eu/ploteus

EURES Lietuva.

Darbo mobilumo galimybės

www.ldb.lt/eures/