Pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas švietimo pagalbos tarnyboje

Tvarkos

Individualaus psichologinio konsultavimo tvarka

1 priedas

2 priedas

 

Individualaus logopedinio konsultavimo tvarka

1 priedas