Pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas švietimo pagalbos tarnyboje

Tvarkos

Individualaus psichologinio konsultavimo tvarka

Individualaus logopedinio konsultavimo tvarka

Asmenų įvertinimo Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyboje tvarka