Dorinio ugdymo turinio aktualijos

 

Anotacija (aktualumas, reikalingumas)

Ugdymo plėtotės centras kartu su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija organizuoja metodinių dienų ciklą „Ugdymo turinio aktualijos“ savivaldybių metodinių būrelių pirmininkams ir jų deleguotiems nariams.

Renginių tikslas – pristatyti ugdymo turinio aktualijas, bendrųjų programų atnaujinimą, ieškoti sprendimų, kaip pagerinti mokinių mokymąsi, teikiant pagalbą mokytojams, numatyti šių sprendimų įgyvendinimo būdus bendradarbiaujant su savivaldybių metodinių būrelių pirmininkais, deleguotais metodinių būrelių nariais, bendrojo ugdymo dalyko mokytojais.

Metodinio pasitarimo metu Molėtų r. dorinio ugdymo (tikybos ir etikos mokytojų) metodinio būrelio pirmininkė V. Šlepikienė ir  Molėtų gimnazijos etikos mokytoja G. Meilūnaitė pristatys metodinių dienų metu gautą informaciją, nariai apsvarstys 2017/2018 m.m. vykusius kvalifikacijos tobulinimo renginius, kitas metodines veiklas, aptars metodinio būrelio prioritetus, bus numatytas naujų mokslo metų veiklos planas, kvalifikacijos tobulinimosi kryptys.

Pasitarimo trukmė - 3 akad. val.