Emocinio intelekto ugdymas

 

Anotacija (aktualumas, reikalingumas)

Edukacinė išvyka skirta dorinio ugdymo mokytojams. Programos dalyviai kartu su kitais Kaišiadorių vyskupijos dorinio ugdymo mokytojais dalyvaus seminare „Emocinio intelekto ugdymas. Pagrindinės seminaro temos: Kas yra emocinis intelektas? Kokią reikšmę emocinis intelektas turi vaiko gyvenime? Pagrindinės emocinio intelekto sritys. Kaip lavinti vaiko savęs pažinimą ir tinkamą savęs vertinimą? Kaip padėti vaikui pažinti savo jausmus? Savo stipriųjų ir silpnųjų pusių pažinimas. Kaip ugdyti empatiją? Bus pristatyti paprasti ir lengvai pritaikomi emocinio intelekto lavinimo pratimai.

Po seminaro diskutuos su Kaišiadorių vyskupijos dorinio ugdymo mokytojais apie įgytas žinias, susipažins su kolegų patirtimis ir požiūriais..

Darbo formos: paskaita, apskrito stalo diskusija.

Programos trukmė: 6 akad. valandos.