DORINIS UGDYMAS

Tiberiados bendruomenės gyvenimas ir veiklos 2019-04-02
Dorinio ugdymo turinio aktualijos 2018-11-06
Emocinio intelekto ugdymas 2018-10-18
Bendrystės galia emocinei sveikatai 2018-06-14
Geros pamokos receptas 2018-02-19
Kaip kalbėti mokytojams su moksleiviais apie lytines orientacijas? 2018-02-08
Sėkminga komunikacija pamokoje - erdvė pozityviems pokyčiams 2017-12-11
Emocinių, bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijų ugdymas dorinio ugdymo pamokose 2017-09-14
Lietuviškoji Lenkija: nuo Punsko iki Seinų 2017-06-20
Protų mūšis „Nemarus mirtingasis“, skirtas paminėti Teofiliaus Matulionio metus Lietuvoje 2017-04-25
Etiketas ir jo pritaikymas skirtingoms gyvenimo sritims III seminaras 2017-04-10
Skaitymas ir rašymas per dorinio ugdymo pamokas 2016-11-22
Atrask gailestingumą 2016-04-09
Etiketas ir jo pritaikymas skirtingoms gyvenimo sritims II seminaras 2016-04-05
Motyvacija būti mokytoju 2016-02-25
Etiketas ir jo pritaikymas skirtingoms gyvenimo sritims I seminaras 2015-12-14