Informacinių technologijų ugdymo turinio aktualijos

 

Anotacija (aktualumas, reikalingumas)

Rugsėjo 27 d. Švietimo informacinių technologijų centras organizavo mokymus IKT koordinatoriams, mokytojams, naudojantiems IKT ugdymo procese. Metodinio pasitarimo metu bus pristatyta šio renginio metodinė medžiaga – ES finansuojami projektai „Kultūros pasas“, „Mokyklų darbuotojų, koordinuojančių IKT veiklą kompetencijos tobulinimas“, „Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“, informacija apie centralizuotai švietimo įstaigoms platinamas programinės įrangos licencijas, mokinių ir mokytojų registro tvarkymo klausimai.

Spalio 4 d. Ugdymo plėtotės centras organizuoja metodines dienas IT mokytojų savivaldybių metodinių būrelių pirmininkams „Ugdymo turinio aktualijos“. Metodinio pasitarimo metu bus apžvelgta šio renginio metodinė medžiaga – pranešimai apie UT atnaujinimą, dalykinių kompetencijų tyrimo pristatymas, pedagogų etikos kodeksas, pranešimai „Informatikos mokymo kaitos tendencijos, poreikiai, naujovės“, „Informacinių technologijų mokinių pasiekimų įtaka ugdymo procesui. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį“, „Informatika pradiniame ugdyme: vienerių metų patirtis ir perspektyvos, Refleksija: mokytojo dalykinių kompetencijų tobulinimas atnaujinant ugdymo turinį“. 

Mokytojai lankysis Molėtų progimnazijos nešiojamų kompiuterių Robotikos klasėje, susipažins su mokinių darbais integruotos fizikos, matematikos, dailės, IT pamokos (mokyt. J. Kniaziukienė).

Metodinio pasitarimo metu numatysime IT mokytojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus 2018-2019 m. m.

Dalyviai – IT mokytojai.

     Trukmė – 3 akad. val.