Metodinės veiklos kryptys 2018-2019 m. m.

 

Anotacija (aktualumas, reikalingumas)

        Metodinio pasitarimo metu Mokyklų metodinės tarybos nariai svarstys Metodinės veiklos nuostatus, aptars dalykų metodinių būrelių veiklą, numatys kvalifikacijos tobulinimo prioritetus 2018-2019 m. m., dalinsis gerąja darbo patirtimi.

        Darbo formos: diskusijos, analizavimas, aptarimas, pristatymai.

        Trukmė: 3 akademinės valandos.