Socialinio ir bendruomeninio verslo ypatumai, verslo veikimo būdai ir modeliai

 

Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas)

        Socialinis ir bendruomeninis verslas yra nauja verslo rūšis, tačiau dar ne itin gerai reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymais. Visoje Europoje neabejojama tokio verslo nauda, kuris ne tik tenkina privačių asmenų interesus, bet daro didžiulį poveikį vietinei bendruomenei, sprendžiant vietos lygmens problemas, padeda rizikos grupėms priskiriamiems asmenims.
        Programa skirta asmenims, ketinantiems vykdyti ar jau vykdantiems socialinį ar bendruomeninį verslą. Dalyviai aptars verslo veikimo būdus, modelius, verslo galimybių įsivertinimo kriterijus, išteklių valdymo ypatumus, mokysis įsivertini socialinio ir bendruomeninio verslo poveikį.

        Darbo formos: paskaita, pokalbiai, diskusijos, aptarimai, praktinė veikla, pristatymai, refleksija.

        Trukmė: 8 val. (4 val. teorijos ir 4 val. praktinės veiklos).