Viešųjų pirkimų organizavimas

 

Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas)

        Viešieji pirkimai dažniausiai yra atliekami ne privačiomis lėšomis, todėl tokiems pirkimams turėtų būti skirtas itin didelis dėmesys. Nors viešieji pirkimai yra reglamentuojami įstatymais, Viešųjų pirkimų tarnyba yra atsakinga už viešųjų pirkimų priežiūra, tačiau neretai atsiranda įvairių interpretacijų. Viešuosius pirkimus organizuojančios organizacijos yra atsakingos už skaidrius, teisingus ir etiškus sprendimus – tam viešuosius pirkimus vykdantys asmenys privalo turėti tinkamų žinių ir kompetencijų.
        Programa rekomenduojama asmenims, vykdantiems viešuosius pirkimus.

        Darbo formos: paskaita, pokalbiai, diskusijos, aptarimai, praktinė veikla grupėse, refleksija.

        Trukmė: 8 val. (4 val. teorijos ir 4 val. praktinės veiklos).