Kūno kultūros ugdymo turinio aktualijos. Kvalifikacijos tobulinimo kryptys 2018-2019 m. m.

 

Anotacija (aktualumas, reikalingumas)

       Metodinio pasitarimo metu, kūno kultūros mokytojų metodinio būrelio pirmininkas A. Kraujalis pristatys Ugdymo plėtotės centro organizuotos metodinės dienos „Ugdymo turinio aktualijos“  lektorių medžiagą. Sporto centro metodininkas M. Žala pristatys sportinio ugdymo rezultatus, bei planuojamas veiklas. Mokytoja ekspertė I. Vaicekauskienė papasakos apie olimpinių vertybių ugdymą mokyklose. Mokytojai aptars kvalifikacijos tobulinimo prioritetus, planuos renginius ir metodinę veiklą 2018-2019 mokslo metams.

        Darbo formos: pristatymas, aptarimas, pokalbis.

        Trukmė: 3 akademinės valandos.