Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas

 

Anotacija (aktualumas, reikalingumas)

Ugdymo plėtotės centras kartu su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija organizuoja metodinių dienų ciklą „Ugdymo turinio aktualijos“ savivaldybių metodinių būrelių pirmininkams ir jų deleguotiems nariams.

Renginių tikslas – pristatyti ugdymo turinio aktualijas, bendrųjų programų atnaujinimą, ieškoti sprendimų, kaip pagerinti mokinių mokymąsi, teikiant pagalbą mokytojams, numatyti šių sprendimų įgyvendinimo būdus bendradarbiaujant su savivaldybių metodinių būrelių pirmininkais, deleguotais metodinių būrelių nariais, bendrojo ugdymo dalyko mokytojais.

LR švietimo ir mokslo ministrė 2017 m. liepos 17 d. patvirtino atnaujintą Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programą (PUPP), kurios įgyvendinimo praktiniai aspektai (vadovėlių, temų išdėstymo) kelia dar daug klausimų lietuvių k. mokytojams.

Metodinio pasitarimo metu lietuvių k. metodinio būrelio pirmininkė  pristatys metodinių dienų metu gautą informaciją, nariai svarstys kylančius klausimus, aptars metodinio būrelio prioritetus, bus numatytas naujų mokslo metų veiklos planas, kvalifikacijos tobulinimosi kryptys.

Pasitarimo trukmė - 3 akad. val.