Ugdymo turinio aktualijos

 

Anotacija (aktualumas, reikalingumas)

Spalio 4 d. Ugdymo plėtotės centras organizuoja metodines dienas matematikos mokytojų savivaldybių metodinių būrelių pirmininkams „Ugdymo turinio aktualijos“. Metodinio pasitarimo metu bus apžvelgta šio renginio metodinė medžiaga – pranešimas apie ugdymo turinio atnaujinimą, dalykinių kompetencijų tyrimo pristatymas, pedagogų etikos kodeksas, pranešimai „Matematinis ugdymas dvidešimt pirmojo amžiaus kultūros kontekste“, „Matematikos mokymo priemonės mokinių aukštesniųjų gebėjimų ugdymui“ (projektas „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra, SPPC), „Matematikos mokinių pasiekimų įtaka ugdymo procesui: į ką reiktų atkreipti dėmesį?“, „Mokytojo dalykinių kompetencijų tobulinimas atnaujinant ugdymo turinį“.

Metodinio pasitarimo metu apibendrinsime 2017-2018 m. m. vykdytas veiklas, numatysime matematikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus 2018-2019 m. m.

 

Dalyviai – matematikos mokytojai.

     Trukmė – 3 akad. val.