Muzikos ugdymo turinio aktualijos

 

Anotacija (aktualumas, reikalingumas)

        Metodinio pasitarimo metu, rajono muzikos mokytojai aptars muzikinio ugdymo aktualijas, Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintus kvalifikacijos tobulinimo prioritetus bei 2016-2017 mokslo metais vykusius kvalifikacijos tobulinimo renginius, jų įtaką darbui su mokiniais.  Muzikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Rūta Vekerotienė pristatys naujausią informaciją iš Ugdymo plėtotės centro organizuotos metodinės dienos „Ugdymo turinio aktualijos“. Renginio metu mokytojai dalinsis gerąja darbo patirtimi, aptars mokytojų kvalifikacijos  tobulinimo poreikį, numatys metodinę veiklą ir renginius 2018-2019 mokslo metams.

         Darbo formos: pristatymas, aptarimas, pokalbis, diskusijos, siūlymai.

         Trukmė: 3 akademinės valandos.