Pradinio ugdymo aktualijos. Kvalifikacijos tobulinimo prioritetai 2018-2019 m. m.

 

Anotacija (aktualumas, reikalingumas)

       Metodinio pasitarimo metu pradinių klasių mokytojai aptars 2017-2018 m. m. vykusius kvalifikacijos tobulinimo renginius, jų įtaką tiesioginiam darbui. Susipažins su Ugdymo plėtotės centro organizuotos metodinės dienos „Ugdymo turinio aktualijos“ lektorių medžiaga, aptars kvalifikacijos tobulinimo prioritetus, pradinio ugdymo aktualijas, planuos renginius ir metodinę veiklą 2018-2019 mokslo metams.

         Darbo formos: pristatymai, diskusijos, pokalbiai, aptarimai.

         Trukmė: 3 akademinės valandos.