Mokymai „Grįžtamojo ryšio žaidimas – metodinė priemonė ugdymo karjerai veikloje“

 

Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas)

Kasdieniame gyvenime visi susiduriame su savo išskirtiniais bruožais. Galim pastebėti, kad esam verslūs, jautrūs arba skrupulingi. Tačiau kartais pagaunam save besielgiant storžieviškai arba būnam abejingi kitiems žmonėms. Visi kartais užduodame sau klausimus: Kokia veikla man geriausiai tiktų? Kaip įveikti savo silpnybes, kurios man nepatinka? Kokie yra mano slapti talentai?

Imdami turimas stiprybes, kaip pagrindą, galime surasti atsakymą į šiuos klausimus. Kiekvienas žmogus turi pažinti savo asmenybę, ištirti savo galimybes ir trūkumus. Tai padeda geriau suvokti savo ir kitų žmonių elgesį ir lengviau jį suprasti.

Mokymų metu klasių vadovams, ugdymo karjeros specialistams pristatysime „Grįžtamojo ryšio žaidimą“. Pagrindinis šiame žaidime naudojamas principas yra tas, kad žmonės geriausiai dirba ir jaučiasi laimingi tada, kai gali optimaliai pademonstruoti savo stiprybes. Kuo dažniau žmogus visiškai atskleidžia savo stiprybes, tuo naudingesnis ir laimingesnis jis jaučiasi.

Grįžtamojo ryšio žaidimą sudaro 140 kortų: 70 kortų įvardina žmogaus stiprybes ir kitos 70 – silpnybes. Šie 140 žodžių apibrėžia žmogaus galimybių ir reakcijų įvairovę, kiek tai galima išreikšti žodžiais. Šis žaidimas tinka įvairiose situacijose (mokymų ir asmeninėse), kai žmonės bando išsiaiškinti savo elgseną. Atsižvelgiant į auditoriją ir pasirinktą žaidimo metodą, žaidimas gali būti žaidžiamas komandomis ir mokymų grupėmis.

    Darbo formos: pristatymas, žaidimas, diskusija.

    Programos apimtis –  2 akad. val.