Specialiojo ugdymo aktualijos. Kvalifikacijos tobulinimo kryptys 2018-2019 m. m.

 

Anotacija (aktualumas, reikalingumas)

        Metodinio pasitarimo metu specialieji pedagogai ir logopedai aptars 2017-2018 m. m. vykusius kvalifikacijos tobulinimo renginius ir jų įtaką mokinių ugdymo/si kokybei. Numatys kvalifikacijos tobulinimo prioritetus 2018-2019 mokslo metams, planuos metodinę veiklą ir renginius.

     Darbo formos: pristatymas, pokalbiai, aptarimai, diskusijos.

      Trukmė: 3 akad. val.