PROJEKTAS „MolėtŲ rajono kaimo gyventojŲ anglŲ kalbos mokymas, didinant  jŲ aktyvumĄ ir bendradarbiavimo galimybes“.

                             Nr. LEADER -11- MOLĖTAI-02-016

         Molėtų švietimo centras vykdo projektą „Molėtų rajono kaimo gyventojų anglų kalbos mokymas, didinant  jų aktyvumą ir bendradarbiavimo galimybes“ pagal vietos plėtros strategijos „Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategija“ prioriteto „Kaimo gyventojų aktyvinimas - naujų bendradarbiavimo formų diegimas, partnerystės skatinimas“ priemonę „Kaimo gyventojų saviraiškos galimybių didinimas, aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas“, LEADER programą, finansuojamą ES ir LR lėšomis.

Projekto tikslas – mokyti rajono bendruomenių atstovus šnekamosios anglų kalbos, didinant jų aktyvumą ir bendradarbiavimą.

Projekto uždaviniai:

1. Vykdyti anglų k. mokymus  Molėtų rajono bendruomenių atstovams pagal dvi programas: „Anglų kalbos kursai (A1-2, pradedantiesiems“ (120 val.) ir „Anglų kalbos kursai (B1, pažengusiems). “ (120 val.).

2. Praktiškai patobulinti Molėtų rajono bendruomenių atstovų įgytus anglų k. įgūdžius edukacinės išvykos metu, bendraujant bei bendradarbiaujant su  Čekijos bendruomenių atstovais.

 

      Projekto vertė – 61 901 Lt. Projekto veikloms skirta paramos suma – 49 748 Lt.