Molėtų švietimo centras vykdo neformaliojo švietimo programą, papildančią bendrojo lavinimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose vykdomas programas „Mokinių pilietiškumo ugdymas dalyvaujant savivaldos veiklose“.

Programos tikslas - plėtoti ir stiprinti aktyvių rajono mokinių visuomeninius gebėjimus dirbti savivaldos veikloje.

Vykdomi savivaldos veiklos planavimo ir organizavimo mokymai rajono mokyklų savivaldų atstovams, organizuojamos išvykos keistis gerąja veiklų patirtimi su Visagino, Anykščių rajonų mokinių savivaldų atstovais.

Programos renginiuose dalyvauja 25 rajono bendrojo lavinimo mokyklų savivaldos atstovai, kurie lavinasi pilietinės ir visuomeninės veiklos  gebėjimus, įsisavina gebėjimą realiai prisidėti prie mokyklos veiklos organizavimo, joje kylančių problemų sprendimo.