SVEIKATOS IR SOCIALINIO ATSPARUMO STIPRINIMAS

RAJONO BENDRUOMENĖSE

 

 

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

     Molėtų švietimo centras eilę metų organizavo seminarus, mokymus žalingų įpročių prevencijos, socialinio atsparumo temomis. Apklausa rodo, kad šie renginiai yra populiarūs, svarbūs ir aktualūs įvairioms suaugusiųjų grupėms. Žmonės noriai dalyvauja sveikatinimo renginiuose, seminaruose, paskaitose todėl yra poreikis tęsti mokymus, edukacines išvykas ir kt. renginius saugios aplinkos kūrimo, sveikatos  ir socialinio atsparumo stiprinimo temomis. Temos ir lektoriai rinkti atsižvelgiant į suaugusiųjų pageidavimus ir poreikius, pagal tai, kas aktualu  kaimo bendruomenių atstovams, mokytojams,  mokinių tėvams, įvairioms rajono suaugusiųjų grupėms.

        Programa tęstinė, skirta rajono suaugusiesiems. Programa suteiks  žinių ir įgūdžių, formuos aktyvų požiūrį į sveikatą, stiprins socialinį atsparumą, sveiką gyvenseną, mažins sergamumą, kurį įtakoja neigiami aplinkos veiksniai. Programa didins suaugusiųjų gebėjimą priimti geriausius  sprendimus, stiprinančius sveikatą, socialinį atsparumą, mažins neigiamą aplinkos įtaką.

       Vykdydami programą, rengsime seminarus, paskaitas, praktinius užsiėmimus, susitikimus, edukacines išvykas kaimo bendruomenių nariams, mokytojams, mokinių tėvams, įvairioms kitoms suaugusiųjų grupėms.

        Dalyviai klausys paskaitų, seminarų, dalyvaus edukacinėse sveikatinimo išvykose.

 

PROJEKTO TIKSLAS:

    Padėti suaugusiesiems įgyti ir stiprinti pozityvias nuostatas, saugant sveikatą,  stiprinant socialinį atsparumą.

 

PROJEKTO UŽDAVINIAI:

-         skleisti informaciją ir žinias apie sveikatą;

-         formuoti ir stiprinti supratimą apie sveikatos gerinimą, aplinkos sveikatinimo būdus;

-         mokyti   priimti teisingus sprendimus, sveikatos stiprinimo srityje;

-         suteikti teigiamų emocijų, bendravimo džiaugsmo.

-          

PROJEKTO TRUKMĖ:                                                                   

2012 metų gegužės – gruodžio mėn.

 

NUMATOMI PROJEKTO REZULTATAI:

       Dalyviai įgys žinių, stiprins pozityvias nuostatas sveikatos saugojimo, socialinio atsparumo, aplinkos sveikatinimo srityse. Gerės rajono suaugusiųjų nuostata kaip stiprinti sveikatą, priimti teisingus sprendimus, asmeninės sveikatos, aplinkos sveikatinimo gerinimo srityje. Dalyviai gaus teigiamų emocijų, bendravimo džiaugsmo.

 

PROJEKTO PRIEMONĖS (VEIKLOS)

-         Edukacinės išvykos „Gamtos įtaka gerai žmogaus savijautai“

-         Paskaita „Ar galime nusipirkti sveikatą?“

-         Seminaras – praktikumas „Kaip skleisti teigiamas emocijas ir tapti patraukliu žmogumi“

-         Seminaras „Tėvų ir paauglių bendravimas, išvengiant konfliktų“

-         Paskaita „Baimės ir kompleksai bei jų įveikos būdai“

-         Seminaras „Stresų valdymas tikslingai planuojant laiką“