SOCIALINIO ATSPARUMO STIPRINIMAS RAJONO BENDRUOMENĖSE

 

 

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

     Molėtų švietimo centras eilę metų organizavo seminarus, mokymus žalingų įpročių prevencijos, socialinio atsparumo ir sveikatos stiprinimo temomis. Atlikta dalyvių apklausa rodo, kad yra poreikis tęsti mokymus, paskaitas, susitikimus ir kt. renginius. Pageidaujama mokymų ne tik sveikatos  ir socialinio atsparumo stiprinimo, bet ir psichologinėmis, gilesnio savęs ir kitų pažinimo, emociškai saugios aplinkos kūrimo temomis. Greitas gyvenimo tempas, nauji iššūkiai ir poreikis greitai prisitaikyti besikeičiančiame pasaulyje dažnai nualina žmones, jie jaučiasi pavargę ir išsekę, neretai savyje sukaupia aplinkinių problemas, nuotaikas, kurios įtakoja bendrą sveikatą ir psichinę savijautą. Programoje numatytos veiklos, renginiai, temos ir lektoriai pagal suaugusiųjų pageidavimus ir poreikį, kas aktualu bendruomenių atstovams, įvairioms rajono suaugusiųjų grupėms.

     Programa tęstinė, skirta plačiam rajono suaugusiųjų ratui suteikti žinių ir įgūdžių, formuojant tinkamą požiūrį į sveikatą, sveiką gyvenseną, stiprinant psichologinį ir socialinį atsparumą, savęs ir kitų pažinimą, emociškai saugios aplinkos kūrimą.

       Dalyviai klausys paskaitų, seminarų, dalyvaus susitikime, praktikume sveikatos stiprinimo, socialinio ir psichologinio atsparumo, gilesnio savęs pažinimo ir stiprinimo klausimais, dalyvaus edukacinėje išvykoje, patirs teigiamų emocijų, bendravimo džiaugsmo.

 

PROJEKTO TIKSLAS:

    Formuoti rajono gyventojų pozityvias nuostatas saugant sveikatą ir stiprinant psichologinį bei socialinį atsparumą.

 

PROJEKTO UŽDAVINIAI:

-         skleisti informaciją ir žinias apie sveikatos stiprinimą;

-         formuoti rajono gyventojų supratimą apie socialinį ir psichologinį atsparumą, aplinkos sveikatinimo būdus;

-         mokyti priimti teisingus sprendimus, stiprinant savo sveikatą ir socialinį atsparumą.

          

PROJEKTO TRUKMĖ:                                                                   

2013 metų birželio – gruodžio mėn.

 

NUMATOMI PROJEKTO REZULTATAI:

       Tikėtina, kad gerės rajono suaugusiųjų nuostata sveikai gyventi, atsakingai rūpintis savo ir artimųjų sveikata, stiprės emocinis ir dvasinis stabilumas. Renginių metu taikomos įvairios suaugusiųjų mokymo formos ugdys pozityvias nuostatas kaip stiprinti socialinį ir psichologinį atsparumą, palaikyti gerą savijautą ir stiprinti sveikatą. Dalyviai patirs teigiamų emocijų.

 

PROJEKTO PRIEMONĖS (VEIKLOS)

-         Paskaita-susitikimas „Šiandien tikrai galime gyventi be vaistų ir be daktarų“

-         Edukacinė išvyka „Judėjimas - tai gera savijauta“

-         Seminaras – praktikumas „Išmokime susitarti: tėvų ir vaikų bendravimo gebėjimų ugdymas praktiškai“

-         Seminaras „Sveikatos pagrindas - emocinio ir dvasinio intelekto stiprinimas“

-         Seminaras „Perdegimo sindromo prevencija ir atsparumo stiprinimas“