Teisės aktai

 

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas

Lietuvos Respublikos Biudžetinių įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymai

Molėtų r. savivaldybės tarybos sprendimai